Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 21 grudnia, 2016 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2016.12.21 (csb)

  • Nôlepszą promòcją gminë są aktiwny lëdze – przekònywô wójt gminë Lëniô i rôczi na Galã Spòrtu i Kùlturë dze òni mdą achtniony.
  • To Gwiôzdór przënôszô na Gòdë darënczi – przëbôcziwô wëstôwk w Kaszëbsczim Mùzeùm w Kartuzach.
  • Wejrowiónczi rôd sã ùczą samòòbronë – flot sã wëfùlowa lësta chãtnëch na szósti bezpłatny kùrs.

   


  STRZODA, 21 gòdnika

  • Zôczątk rokù to w gminie Lëniô czas pòdzãkòwaniô lëdzóm zaangażowónym w ji promòcjã – przez spòrt i kùlturã na szpecjalny galë.

  12 stëcznika wëszëznë gminë achtną tëch, chtërny w 2016 rokù dzejelë w òbrëmienim rozkòscérzaniô spòrtu, mielë zwënédżi na pòlu kùlturë i reprezeńtowelë gminã na wôżnëch wëdarzeniach. Jak na tak môłą gminã pò prôwdze je ò nas czëc i to wszëtkò dzãka tim lëdzóm – gôdała na naszi antenie wójt gminë Lëniô Bògùsława Engelbrecht. Latos pòdzãkòwania sã słëchają tima jaczi mają swòje jubileùsze. Gala Spòrtu i Kùlturë mdze 12 stëcznika w Gminowim Dodomù Kùlturë w Lëni w bùdinkù fòjerwérë. Z naszim gòscã Bògùsławą Engelbrecht më téż pòdrechòwiwelë pierszą pòłowã ji kadencje. Wójt nadczidnãła téż ò nôwôżniészich dlô mieszkańców bùdżetowëch planach na 2017 rok. Gôdkã z wójtã gminë Lëniô to mòże òbezdrzec na radiokaszebe.pl.

  • To Gwiôzdór na Gòdë przënôszô darënczi – przëbôcziwô wëstôwk w Kaszëbsczim Mùzeùm w Kartuzach.

  Òn przedstôwiô jak przódë wëzdrzało Bòżé Narodzenié. Më sã doznómë chòcbë le ò tim, że doma miast danczi to dało lop słomë, a w jadweńcë chòdzëlë szopkarzowie. Pò ekspòzycje òprowadzy naju krótkò Pioter Szëca.

  • Wejrowiónczi sã rôd ùczą – samòòbronë.

  Prawie sã skùncza piątô edicjô kùrsu i ruk cuk sã wëfùlowa lësta na zajmë w stëcznikù. Kùrsë są bezpłatné, zaczãła sã ju wicy jak rok nazôd gardowô strôż. Entuzjasticznô òdpòwiesc mieszkańków Wejrowa w pierszi edicje pòcygnãła za sobą pòsobné. Białczi pòznôwają spòdlëczné techniczi òbronë przed napastnikã, doznôwają sã jak ùnikac pòtencjalno niebezpiecznëch sytuacjów i jak reagòwac na zaczépianié. Na piątą edicjã kùrsu sã zapisało 38 białków, skùńczoné gò mô 25. Òkróm zajmów z òbrëmieniô samòòbronë przëszłë téż szkòlenié z pierszi przedmediczny pòmòcë. Pòsobny kùrs sã zacznie 9 stëcznika, le wòlnëch placów ju ni ma. Jak dôwô do wiédzë wejrowskô gardowô strôż – w piãc dniów òd ògłoszeniô nabòru sã zgłosëło 50 białków i ju lësta je zamkłô.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑