Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 22 grudnia, 2016 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2016.12.22 (csb)

  • Kaszëbsczé Grifë rozdóné – za wielelatną robòtã samòrząd gminë Wejrowò wëprzédnił probòszcza z Gòrë i dzejarza Dobrowólny fòjerwérë.
  • Dlô Miemców naszé swiãta to egzotika – widzec to pò reakcje na wëstôwk ò Gòdach w mùzeùm we Warendorfie.
  • Na kùńc serwisu më sprawdzymë jak zwikszëc swòje szanse na darënk òd gwiôzdora.

   


  CZWIÔRTK, 22 gòdnika

  • Kaszëbsczé Grifë – nôwôżniészé wëprzédnienié gminë Wejrowò rozdóné.

  Za wielelatną robòtã na rzecz môlowëch spòlëznów trafiłë do ksãdza Jerzégò Òsowiecczégò i spòlëznowégò dzejarza Jerzégò Grotë. Sztaturczi bëłë jima wrãczoné na ùroczësti sesje radzëznë gminë sparłãczony z òpłôtkòwim pòtkanim. Pòdsztrichiwô wójt gminë Wejrowò Henrik Skwarło. Jerzi Grota – ùszłi prowadnik Dobrowólny Ògniowi Strażë w Bólszewie i wespółzałóżca kòła emeritów i reńtowników – aktiwno wespiérô kòmbatancczé òrganizacje. Ksądz kanonik Jerzi Òsowiecczi béł achtniony za wielelatną starã ò zabëtkòwi kòscół w Gòrze. Dzãka jegò dzejanióm òbiekt je wpisóny w register zabëtków i ùdëtkòwiony na renowacjã m. jin. òbrazów, wôłtarza i kôzalnicë. Wëprzédnienié – jak gôdô kapłón – to jesz wikszô mòtiwacjô. Za wielelatną służbã złoti medal prezydeńta Pòlsczi Repùbliczi òdebra z rãków pòmòrsczégò wòjewòdë téż Janina Bòrchman – direchtórka gminowi bibloteczi w Bólszewie jakô na emeriturã jidze.

  • Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie narzëszëło wespółrobòtã ze Zôpadnoprësczim Mùzeùm we Westfalie i wëjachało na delegacjã – cobë òdemknąc swój gòdowi wëstôwk a téż zapòznac Miemców z najima kòlãdama.

  Wespółrobòta naszich placówków wëchôdô z wiôldżégò zajinteresowaniô bògatim swiatã kaszëbsczich zwëków – gôdała na naszi antenie Benita Grzenkòwicz-Ropela z wejrowsczégò mùzeùm. Strzód nich je chòcbë dana, jakô zastąpiła stôri zwëk stôwianiô lopa słomë w jizbie. To òd nas, Kaszëbów strojenié danczi szło do Pòlsczi. Mùzeùm Zôpadnoprësczé mô starã pòkazac spôdkòwiznã dôwnëch Zôpadnëch Prësów, w tim Kaszëb, stądka jich zajinteresowanié tą témą. Z Benitą Grzenkòwicz-Ropelą w aùdicje Na widnikù Kaszëbë më téż gôdelë ò sytuacje naszich zwëków dzysô. Są òne wëpiéróné przez pòlsczét tradicje, taczé jak òpłôtk, czë sano pòd tôflôkã. Równak òd czile lat widzymë wrôcanié do najëch tradicjów – zmerkała Grzenkòwicz-Ropela. Nasz gòsc widzy téż, że lëdze corôz barżi swiądno wëbiérają môltëchë jaczé są stôwióné na naszich stołach. Miast barszczu jémë zupã z brzadu, a karp promòwóny przez supermarketë ùstãpiwô placu tradicjowim piekłim pòmùchlóm, czë wãgòrzóm i jinym szlachetniészim rëbóm. Całą gôdkã ò tradicjach na Bòżé Narodzenié to mòże òbezdrzec na radiokaszebe.pl.

  • Gwiôzdór niéblós w swiãta – mô wiele robòtë.

  Ju terô rozdôwô darënczi na charitatiwnëch kòńcertach czë wilijnëch pòtkaniach dlô brëkùjącëch pòmòcë. Gwiôzdora przezeblekłégò za Miklosza më pòtkelë na pierszi Kaszëbsczi Wilëje w Kartuzach. Jegò zdradzëło to, że bëlno pò kaszëbskù gôdôł. Redotną atmòsferã z Kaszëbsczi Wilëje më wama przëbôczimë w swiãta. Më téż m. jin. zazdrzimë zôs na wilie seniorów z Przedkòwa i Chmielna, spradzymë czim òd naszich sã różnią zwëczi Szlązaków. Słëchôjta w swiąteczną niedzelã òd 10 do 2 i w pòniedzôłk òd 12 do 4 – Na Gòdë Jesmë dlô Waju.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑