Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 27 grudnia, 2016 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2016.12.27 (csb)

  • W Kòscérznie pierszi rôz mdze Diecezjalny Misyjny Bal.
  • We Wejrowie òni mają skùńczoné przebùdowã sztrasë 12 marca.
  • Gòdë we Wdzydzach mdą dérowac do 1 gromicznika – w Etnografnym Parkù.

   


  WTÓRK 27 gòdnika

  • W Kòscérznie pierszi rôz mdze – Diecezjalny Misyjny Bal.

  Dzéń przed Zylwestrã na mùzykã z tuńcama sparłãczoné z wëkładama dlô starszich i kònkùrsama dlp dzecy rôczi parafiô sw. Trójcë. To je pierszô tegò zortu jinicjatiwa w pelplëńsczi diecezje. Òna je zrzeszonô z ògłoszonym w Katolëcczim Kòscele rokã pòd zéwiszczã „Biôjta a głosëta”. W Kościerzynie po raz pierwszy odbędzie się Diecezjalny Bal Misyjny. Mô òżëwic misyjnégò dëcha w parafiach i familiach. Na bal më rôczimë starszich z dzecama z całi diecezje – gôdô probòszcz parafie sw. Trójcë w Kòscérznie ks. Antón Bączkòwsczi. Diecezjalny Misyjny Bal mdze w nôblëższi piątk w zale Parafialnégò Dodomù przë kòscele sw. Trójcë w Kòscérznie. Zôczątk ò pół czwiôrti.

  • Wjôzd do Wejrowa mô bëc sprawniészi – dzãka wëremòńtowóny sztrasë 12 marca.

  Przebùdowónô droga je òficjalno òdemkłô. Chòc robòta dérowa niecałi miesąc to ò zgòdã wejrowsczi Wëższi Lasowiznë na jich zaczãcé krézowi samòrząd miôł starã pôrã lat – gôdô wejrowskô starostka Gabriéla Lisius. 16- métrów dłudzi dzél przë bansztrëce je pòszérzony w òbadwie stronë, je téż wëdłëżony lewòskrãt na Jachtarską. W kòsztach jinwesticje miôł ùdzél téż gardowi samòrząd, bò to je jeden z przédnëch wjôzdów do Wejrowa z krajewi drodżi nr 6 – gôdô wiceprezydeńt Bejata Rutkewicz. Przebùdowa sztrasë 12 marca kòszta do gromadë 300 tësący złotëch.

  • Gòdë we Wdzydzach mdą dérowac – do 1 gromicznika.

  Na swiąteczno-nowòroczną programã rôczi tamtészé Mùzeùm – Kaszëbsczi Etnografny Park. Òni mają przëszëkòwóné gòdowé òzdobë chëczów i kòscoła. Robòtnicë mùzeùm rôczą do òbezdrzeniô rëchtowaniô do wilijny wieczerzë, danë w wiejsczi kôce, szlachecczim dwòrze i kòscele ë lëdowi szopczi z pòzytiwką.
  Òkróm zwiedzywaniô, mùzeùm we Wdzydzach téż rôczi na mszã swiãtą. Òna mdze òdprawionô w zabëtkòwim kòscele ze Swòjrnegaców w Nowi Rok – to je w niedzelã 1 stëcznika ò pół dwanôsti.

  • Na kùńc klëczi jesz jedna rôczba – na 8 stëcznika do Lãbòrga.

  Tegò dnia tam mdze pierszi Lãbòrsczi Przezérk Kaszëbsczich Kòlãdów. Ùdzél zapòwiedzało 6 karnów z lãbòrsczégò krézu, gòscynno wësąpi Familijnô Kapela Bas ze Serakòjców. Przezérk mdze w lãbòrsczim Sanktuarium sw. Jakóba Apòsztoła. Zacznie sã ò 4 a skùńczi wrãczenim nôdgrodów i finałowim kòńcertã ò pół szósti.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑