Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 28 grudnia, 2016 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2016.12.28 (csb)

  • Diskùsjowi Klub Ksążczi rôczi na pòtkania w 2017 rokù.
  • Hòspicjum Pòmòrzé Dzecóm apelëje ò pòmòc.
  • Zwiedzëc Kaszëbë, jintensywno sã ùczëc i certifikat dostac to mdze mógł na III Latny Szkòłë Kaszëbsczégò Jãzëka.

   


  STRZODA, 28 gòdnika

  • Gardowô Pùblëcznô Bibloteka m. Aleksandra Majkòwsczégò we Wejrowie wespół z kaszëbsczima wëdôwiznama – rôczą na pòtkania Diskùsjowégò Klubù Kaszëbsczi Ksążczi.

  Òstatné pòtkanié sã tikało ksążczi „Psë” Stanisława Janczi z ùdzélã samégò aùtora. Rëchlészé zéńdzenia z ùtwórstwã Kristinë Léwnë i Rómana Drzéżdżóna to téż bëła leżnosc do skònfrońtowaniô swòjégò pòzdrzatkù z zamëszlënkã aùtorów. Më rôczimë wszëtczich, téż tëch, co nie czëtają na co dzéń pò kaszëbskù. Tekstë jaczé wëbiérómë nie mdą drãdżé nawetka dlô tëch co nie znają naszi lëteraturë – zagwësniwô prowadnik pòtkaniów Dariusz Majkòwsczi. Témą pòsobnégò zéńdzeniô Diskùsjowégò Klubù Kaszëbsczi Ksążczi je dokôz Grégòra Szramczi “W raju” jaczi pòwiôdô ò żëcym migrańtów na Britijsczich Òstrowach. Mòże gò nalézc w antologie pòwiôstków wësłónëch na kònkùrs Jana Drzéżdżóna. Wstãp do bibloteczi miona Aleksandra Majkòwsczégò na pòtkanié je wòlny. Ò dokładnym terminie zéńdzeniô më jesz rzeczemë na naszi antenie.

  • Sytuacjô Hòspicjum Pòmòrzé Dzecóm dali je drãgô – placówka apelëje ò pòmòc.

  Hòspicjum slédny rok przëdërchało blós dzãka darowiznóm lëdzy dobri wòlë, za kòńtraktã z NFZ mùszi żdac nômni do pòłowë przińdnégò rokù. – Z miesąca na miesąc më zbiérómë strzodczi na bieżącą dzejalnosc – gôdô Éwa Liegman z Fùńdacje Hòspicjum Pòmòrzé Dzecóm. Pòd ji dozérã je 20 terminalno chòrëch dzôtków. W parmieniu sto kilométrów òd Gduńska do nich dojéżdżają dochtorze, dozérnicë, fizjoterapeùcë, psychòlog – dôwającë mòżlëwòtã spãdzeniô slédnégò etapù żëcô w ceple familijnégò dodomù
  Miesãczny kòszt całownégò dozéru domôcégò hòspicjum to je strzédno 90 tësący złotëch. Pòmòc to mòże m. jin. w òbrëmienim akcje „Podaruj Bąbla Bąblowi”, ò jaczi më ju na naszi antenie gôdelë. Za jednã cegełkã tam przińdze 8 złotëch – tëli strzédno kòsztô gòdzëna dozéru nad môłim pacjeńtã. Wicy wiadłów pòd jinternetową adresą www.babel.pomorzedzieciom.pl

  • Rëgnãłë zapisë do Latny Szkòłë Kaszëbsczégò Jãzëka – òrganizowóny przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié.

  Kùrs òbjimô prakticzną i teòreticzną ùczbã jãzëka i pisënkù, a téż pòznôwanié historie i zwiedzywanié regionu. Ò bédënkù jaczi je przërëchtowóny dlô kùrsańtów rzecze Adóm Hébel.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑