Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 2 stycznia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.02 (csb)

  • Pòspólné doswiôdczenia pòzwòlą téż razã bùdowac przińdnotã – Kaszëbskô Jednota ògłosa Rok Kaszëbów westrzód słowiańsczich nôrodów.
  • Rekòrdowò wiele dëtków mô do dispòzycje gmina Szëmôłd w latosym bùdżece.
  • Sztartëje nabór do kònkùrsu Gdińsczi Biznesplan 2017.

   


  PÒNIEDZÔŁK, 2 stëcznika

  • 2017 rok w Kaszëbsczi Jednoce minie pòd znakã – słowiańsczi wespółrobòtë.

  W 200 roczëznã ùrodzeniô Floriana Cenôwë i równo 150 lat pò Słowiańsczim Zjezdze w Petersbùrgù to dô projechtë jaczé mają na celu zbrzątwienié sã z jinyma nôrodama Słowianów, taczima jak Łużëcczi Sorbòwie, czë Lemkòwie. Më kòrzëstómë z rôczbë i sami rôczimë do wespółrobieniô na słowiańsczim gónie – gôdôł na naszi antenie przédnik Kaszëbsczi Jednotë Karól Róda. Kaszëbsczi nôród òd czasów Cenôwë trzimôł kòńtaktë z jinyma słowianama na dënëdze słowianofilsczich dejów. Dzysô takô wespółrobòta je pòtrzébnô temù, że, jak cwierdzą nôleżnicë Kaszëbsczi Jednotë më mómë pòdobné historie, żëjemë w pòstkòmùnistnëch państwach i na nowò szukómë swòji juwernotë. W kalãdôrz stałëch wëdarzeniów Jednotë wpisywô sã òrganizowóny we Wiôldżi Wsë Biég Jednotë Kaszëbów. Latos òkróm dwùch distansów dlô ùstnëch i biégù do Sławòszëna do placu ùrodzeniô Floriana Cenôwë òrganizatorowie przewidiwają biég dlô młodëch na 1238 métrów. Taczi òbrechòwóny co do métra distans mô symbòliczné znaczenié. Gôdkã z naszim gòscã to mòże pòsłëchac na radiokaszebe.pl. Ò Kaszëbsczi Jenoce mòże pòczëtac na jich stronie www.kaszebsko.com

  • Rekòrdowò wiele dëtków mô do dispòzycje gmina Szëmôłd – w latosym bùdżece

  Radzëzna gminë jednogłosno przëjãła bùdżet na 2017 rok. To, wedle samòrządarzów je przikłôd dalszégò cygniãcô wespółrobòtë midzë wëkònawczima a ùchwôlënkòwima òrganama. Włodarzowie chwôlą téż wespółrobòtã z krézowim starostwã i dostôwanié pieńdzy z bùtna. Tak wiele dëtków na jinwesticje më jesz ni mielë – gôdô wójt gminë Szëmôłd Riszôrd Kalkòwsczi. Remòńtë sztrasów są òbjimniãté ùdëtkòwienim z krézowégò starostwa, jaczé dało na to kòle 2 mëlionów złotëch, wnet pół mëliona dodôwkòwò pùdze na chòdniszcza. Za to barżi samòstójnô mô bëc gmina jeżlë jidze ò kòmùnalną gòspòdarkã. Ò bieżącëch sprawach gminë Szëmôłd mòże czëtac na jinternetowi stronie www.szemud.pl.

  • W Gdinie sã zaczął nabór do 15 edicje – kònkùrsu „Gdińsczi Biznesplan”.

  Òn je czerowóny do tëch o chcą realizawac swòje ùdbë i rozwijac firmë w tim gardze. Tą razą za nima żdże 15 tësący złotëch i wiele nôdgrodów. Kònkùrs mô zachãcywac do zrobieniô pierszégò krokù w realizacje warkòwëch célów – do zgłoszeniô sygnie kreatiwnô, niecodniowô ùdba. Zgłoszenia są przëjimóné w trzech kategòriach: Jinowacjowé rozrzeszenia i technologie, pòdjimiznowi sztudéra i Open. Zakwalifikòwóny do drëdżégò etapù dostną òd mentorów profesjonalną pòmòc w pòstacje szkòleniów i warkòwniów. W tim etapie mùszi przërëchtowac i złożëc biznesplan jaczi òpisywô projecht abò firmã. Strzód wszëtczich dokazów kòmisjô wëbierze finalistów. Zgłoszenia do kònkùrsu „Gdińsczi Biznesplan 2017″ to mòże składac do 31 stëcznika przez elektroniczny fòrmùlar pòd adresą www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑