Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 5 stycznia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.05 (csb)

  • Do 2020 to mô bëc fardich pòspólny elektroniczny biliet dlô pòmòrsczich przewòzników.
  • W Lëzënie je ògłoszony termin nabòru dzecy do nowégò żłobka.
  • To sã zaczãłë zapisë do 6 Biégù Mòrsa. To je nôwikszô zëmòwô rozegracjô w kòscérsczim krézu.

   


  CZWIÔRTK, 5 stëcznika

  • To mdze lżi rézowac pò pòmòrsczim wòjewództwie – do 2020 rokù mô bëc wprowadzony jeden pòspólny elektroniczny biliet.

  Jintencjowi lëst w ti sprawie wczora mają pòdpisóné samòrządowé wëszëznë wòjewództwa, przedstôwcowie gardów i przewòznicë. To jidze ò zjintegrowanié pasażérsczi jinfòrmacje i systemë pòbòru òpłatów. Më rechùjemë, że dzãka znikwienimù pòmachtónëch tarifów wicy lëdzy wëbierze gardową kòmùnikacjã jakno dojôzd np. do robòtë – gôdô marszôłk pòmòrsczégò wòjewództwa Mieczisłôw Sztruk. Tarifë kònkretnëch przewòzników mdą miałë jedno mòdło. To systema wëbierze nôlepszi bédënk dlô pasażérë niezanôleżno òd tegò czim òn jedze i kùli mô przesôdków. Za jeden zjintegrowóny miesãczny biliet më mdzemë mòglë np. zapłacëc smartfònã – klarëje Hùbert Kòłodzejsczi z Metropòlitalny Kòmùnikacjowi Zrzeszë Gduńsczégò Wikù. Ddodôwô wiceprezydeńt Gdinie Mark Stãpa. Jintencjowi Lëst òkróm pòmòrsczich marszôłków i samòrządarzów z Trzëgardu mają pòdpisóné m. jin. przedstôwcowie Wejrowa, Słëpska, Dërszewa i Ùszczë ë SKM w Trzëgardze i Regionalnëch Przewòzów. Kòszt wprowadzeniô systemë sã rechùje na 55 mln zł we wikszim dzélu pòkrëti z eùrodëtków.

  • Nabórë do nowégò żłóbka w Lëzënie sã zacznie 16 stëcznika – dôł wiédzã ùrząd gminë.

  Òbiekt pòwstôł przë pòmòcë rządowi programë Maluch jaczé zapłacëło 70% z 4 mln jinwesticje. Òbjãła òna téż pòstawienié placu jigrów i dojazdowi drodżi. Żłobk ju je wëpòsazony, przed Gòdama bëłë òstatné kòntrole. Kòrzëstac mdze mógł ju òd łżëkwiata – mùszi m. jin. dożdac jaż mùrë wëschną. Plac tam mdze mia wicy jak setka dzecy òd 20 tidzenia żëcô. Dzecë mdą zapisywón do karnów ze zblëzonym wiekã i stãpniã rozwiju. Ò warënkach zapisaniô mòże przeczëtac na jinternetowi stronie Gminë Lëzëno.

  • Lubińcowie zëmòwégò kąpaniô bùten ju sã mògą zgłaszac do nowikszi taczi rozegracje w kòscérsczim krézu – 6 biégù mòrsa.

  Kòżdi rok tam przëchôdô kòle pół tësąca lëdzy. Òkróm przédnégò Biégù na 6 km i marszu z czijkmama dlô òdwôżnëch je téż Biég Pòlarnégò Miedwiedza. To min. 2 km jaczé mùszi przebiec w kąpielówkach, mùce i rãkawicach. Chcemë promòwac mòrsowanié i biéganié jakno 2 nôlepszé fòrmë rëchù – gôdô Grégór Daszkòwsczi z ÙG Kòscérzna. Zapisë do 6 biégù mòrsa są przëjimóné elektroniczno na elektronicznezapisy.pl.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑