Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 13 stycznia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.13 (csb)

  • Zakôz gôdaniô pò szląskù w przëchòdnie – to nie je spòmink czasów kòmùniznë le òficjalné pismiono sprzed pôrã miesący.
  • Ceńtrum Spòlëznowi Jintegracje rëgnãło – pierszé karno lëdzy w czãżczi warkòwi sytuacje zaczinô pòtkania w pòniedzôłk.
  • Symùlatór kùtra òb czas sztorëmù – to je jedno z nowëch piãc jinteraktiwnëch stanowiszczów w Mùzeùm Rëbaczeniô w Hélu.

   


  PIĄTK 13 stëcznika

  • To tak jak tej czedë za naszã gôdkã w szkòle sã dostôwało lënijką pò rãkach – kòméńtérëją szląsczé elitë kòntrowersjowé zarządzenié czerowniczczi Szpecjalisticzny Przëchòdnie w Szląsczi Rudze.

  Jidze ò cedel jaczi òkreszliwô jak robòtnicë mają „w kùlturalny spòsób” traktowac pacjeńtów. Sprawa òbùrzëła nié le Szlązaków, le téż kòl nas pòjôwiają sã głosë zażenowaniô. Ò sprawie rzecze Adóm Hébel.

  • W òbrëmienim projechtu “Krok do przodu” za eùrodëtczi we Wejrowie je òdemkłé – Ceńtrum Spòlëznowi Jintegracje.

  Jegò deją je trafienié do lëdzy jaczi òd dłëgszégò czasu nie są aktiwny na rinkù robòtë, abò mają dodôwkòwé, np. familijné problemë. Na kòmpleksową pòmòc mògą rechòwac klijeńcë Òstrzódków Spòlëznowi Pòmòcë. Dzãka Centrum wiele lëdzy naléze całowną pòmòc, a nié le dorazną, chtërną zagwësnic mòże Ùrząd Robòtë, czë Òstrzódk Pòmòcë – gôdô Anéta Adamczik z Ceńtrum Spòlëznowi Jintegracje we Wejrowie. Wiôldżim tôklã lëdzy długò bezrobòtnëch je nié le niemòżenosc nalézeniô bieżącégò zajãcô, le ògreńczoné strzodowiszcze i felënk edukacje. Ceńtrum mô wińc naprocëm tim brëkòwnotówm i w swòjim arsenale mô téż pòmòc asysteńta familie czë zajmë dlô dzecy a téż doradë i bëtnosc psychòloga. Je téż w stałi łączbie z robòtodôwôczama kòl jaczich òrganizowóné są staże. W pòniedzôłk programą zaczinô bëc òbjimniãté pierszé karno. Całi czas mieszkańcowie wejrowsczégò pòwiatu mògą sã zgłaszac za pòstrzédnictwã MÒPSów i bezpòstrzédno w Ceńtrum na sztrasë Pùcczi 11 we Wejrowie. CIS je òdemkłi òd 8 do 4.

  • Jak sã rëbôcë czëją na kùtrze jak je sztorëm i kùli mòcë kraftu mùszi miec żebë jadra wëbrac – to mòże sprawdzëc w Hélu dzãka jinteraktiwnym stanowiszczóm w Mùzeùm Rëbaczeniô.

  Piãc taczich stanowiszczów je dodóné do wëstôwkù „Dzeje rëbaczeniô na wòdach Môłégò Mòrza”. Tam są prezeńtowóné: tradicjowé rëbaczenié i szkùtnictwò, dzeje Hãlu i sprawë zrzeszoné z historią mòrsczégò rëbaczeniô i ekòlogią Bôłtu. Stanowiszcza mają jesz barżi angażowac w zwiédzywanié, bëlno sã sprawdzëłë w partach gduńsczégò Nôrodnégò Mòrsczégò Mùzeùm – Òstrzódkù Mòrsczi Kùlturë we Gduńskù i Ceńtrum Kònzerwacje Wraków Òkrãtów w Dërszewie. Dzãka projechtowi „Rëbôcë w akcje” w hélsczi plaówce dzecë sã mdą bawiłë przë makéce rëbacczi hôwindżi. Stanowiszcze „Wëbiéranié jadrë” angażëje pôrã pòkòleniów bò wëmôgô wespółrobòtë wszëtczich nôleżników familie. Zôs na „Symùlatorze wëdżibaniô kùtra” to sã mòże przekònac jak czãżkò je robic na bôce w sztorëmie.

  Foto: Dziennik Zachodni

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑