Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 18 stycznia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.18 (csb)

  • W Żukòwie sã zaczãło welowanié na Òbëwatelsczi Bùdżet.
  • Na dwadniową rézã przez zasniéżoné grzëpë – rôczi Kaszëbsczi Beskid.
  • Pòznôwelë krëjamnotë robòtë w mediach – ùczniacë z Klëkòwi Hëtë òdwiedzelë naszã redachcjã.

   


  STRZODA, 18 stëcznika

  • W Żukòwie sã zaczãło welowanié na – Òbëwatelsczi Bùdżet.

  Dzãka niemù mieszkańcowie gardu mògą wëbrac jinwesticje do zrealizowaniô w nôblëższim òkòlim – jistno jak to ju je w sołectwach gminë Żukòwò dzãka sołecczémù fùńduszowi. Do òbëwatelsczégò bùdżetu je zgłoszoné 6 bédënków wôrt wicy jak 600 tës. zł, z tegò pòzytiwno je zwerifikòwóné 5. To są: pòstawienié widowi zygnalizacje przë gimnazjum Nr 2, bùdacjô sztrasë Jasminowi, remòń chòdniszcza przë Pólny, pòstawienié rekreacjowi zonë przë Parkòwi i placu gardowëch spòrtów kòl Jezórka. Klarowôł bùrméster Żukòwa Wòjcech Kankòwsczi. Kòżdi mieszkańc gardu mòże wëbrac jeden projecht, welowanié mdze warac do 15 gromicznika. Anketã to mòże pòbrac w Ùrzãdze Gminë abò z jinternetowi stronë www.zukowo.pl ze zakłôdczi „Budżet Obywatelski”

  • Na dwadniową rézã przez zasniéżoné grzëpë – rôczi Kaszëbsczi Beskid.

  W sobòtã ùczãstnicë rëgną z Gòlëbia do Ł. Hëtë. To mdze nôwikszi wãder w historie Beskidu, bò przewidzoné je spanié w Chëczë Pòmòrańców. To mdze nié le òbzéranié òsoblëwi rodë Kaszëbsczi Szwajcarie le téż pòznôwanié czekawëch lëdzy. Wanożnicë òdwiedzą Zytã Górną i ji regionalną jizbã. Mòżlëwé, że nie mdą sã nudzëc téż ti, chtërny lubią rodowé zjawiszcza mierzëc. Gôdô òrganizatór wanodzi Pioter Kòwalewsczi. Drëdżi dzéń piechtny rézë to midzë jinyma rezerwat żurawiów Chróstë i trzecy co do wësokòscë szpëc kòl Mòjszewsczi Hëtë. Kòżdi zajinteresowóny mòże nalézc wëdarzenié na facebookù “Mikrowyprawa do Łączyńskiej Huty” i tam nalézc wiadła ò tim jak sã zapisac i co wząc mët. Òrganizatorowie przewidiwają mòżlëwòtã zòrganizowaniô kùlingù.

  • Nimò, że to je czas feriów ùczniacë spòdlëczny szkòłë i gimnazjum z Klëkòwi Hëce przëjachelë do Gdinie – do naszi redachcje cobë ùzdrzec jak wëzdrzi robòta w mediach òd spòdlégò.

  Doznôwelë sã ò planowanim dnia repòrtérë a téż mielë leżnosc ùzdrzec prezeńtérã nadôwającégò na żëwò. Ùdało sã téż dobëc tak wôrtny antenowi czas. Naszi młodi słëchińcowie bëlë zajinteresowóny òbrzészkama robòtników radia, a sami wëkôzelë sã bëlną znajemnotą naszi ramówczi i serwisów jaczé më prezeńtëjemë. Szkólnô Kristina Slëwińskô pòdsztrichiwô, że chce pòkazac ùczniakóm jak wëzdrzą dzysdniowé pòdmiotë jaczé rozwijają kaszëbsczi jãzëk, a nié le historiczné òbiektë. Pò zajinteresowanim gòscy je widzec, że to bëła dobrô ùdba, a chto wié, mòże naju miôł òdwiedzoné jaczi przińdny repòrtéra abò prezeńtéra?

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑