Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 20 stycznia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.20 (csb)

  • Zdradë, rozczarzenié, òderwanié òd kòrzeniów – to je realnota lëdzy na emigracje òpisónô w pòwiôstce „W Raju” ò jaczi bëło gôdóné w Diskùsjowim Klubie Ksążczi.
  • Gmina Kartuzë dosta dëtczi na termòmòdernizacjã w szkòłach w Górny Brodnicë, Kòlonie i Kartuzach.
  • Do strzodë to mòże zgłaszac swój ùdzél w załóżczim pòtkanim Klubù Młodëch Kaszëbów w Lëzënie.

   


  PIĄTK, 20 stëcznika

  • Zdradë, rozczarzenié, òderwanié òd kòrzeniów – to je realnota lëdzy na emigracje òpisónô w pòwiôstce „W Raju” ò jaczi bëło gôdóné w Diskùsjowim Klubie Ksążczi.

  Na strzodowim pòtkanim karna lubòtników lëteraturë bëlë przëszłi lëdze nié blós z Wejrowa. Témą bëła pòwiôstka Grégòra Szramczi, jakô òpisywô kawel lëdzy z Pòlsczi jaczi za dëtkama i lepszim żëcym są wëjachóny do gardu Burton we Wiôldżi Britanie. Jak pòdsztrichiwelë ùczãstnicë – òkróm aktualny żëwi témiznë i czekawi fabùle na bôczënk zasłëgiwô jãzëk dokazu. Niejednëch razy mòcny cëzy cësk anielsczich słowów, równak Szramkòwą jãzëkòwą sztilizacjã w òbronã wzął Róman Drzéżdżón. Dodôwô Stanisłôw Janka. Gôdka baro chùtkò przëszła na samą problematikã dzysdniowi emigracje, mieszkaniô na grëpie za greńcą, òbëczajowëch zmianów i globalizacje. Sóm dokôz to jidze przeczëtac w zbiérkù “Chceta wiãcy krëwi?” Pòsobné pòtkanié Diskùsjowégò Klubù Kaszëbsczi Ksążczi je planowóné na gromicznik.

  • 14 Verba Sacra we Wejrowie – mdze 6 gromicznika.

  To je artistno-kùlturalné wëdarzenié z cuklu Modlitwy Katedr Polskich. Wejrowskô edicjô sã wëprzédniwô tim, że Słowò Bòżé je pò kaszëbskù czëtóné. Tekstë w dolmaczenim frãcyszkanérë z Wejrowa òjca Adama Riszarda Sykòrë prezeńtëje pòchôdającô z Gòwidlëna Danuta Stenka. Mùzyczną òprawã zagwësniwają znóny trzëgardzczi mùzykańcë.
  Latosô Verba Sacra we wejrowsczi kòlegiace mdze w pierszi pòniedzôłk gromicznika. Më ùczëjemë Knégã Kòheleta.

  • 3 mëlionë 700 tës. zł. mdze kòszta termòmòdernizacjô szkòłów w gminie Kartuzë – samòrząd dostôł eùrodëtczi na nen cél.

  Pòmòc dostałë: szkòła i przedszkòlé w Górny Brodnicë, Spòdlëcznô Szkòła nr 1 w Kartuzach, spòdlëcznô w Kòlonie i Geriatriczny Òstrzódk w Swiónowie.
  Cobë ùprawic jich energeticzną efektiwnosc projecht òbjimô: doceplenié daków, stropów, bùtnowëch scanów i wëmianã widów i stôrëch, nieszczelnëch òknów na nowé. Do te wëmiana grzéwczi jinsztalacje i mòntaż òdnôwialnëch zdrojów energie. W Kartuzach i Brodnicë robòtë më ju mómë skùńczoné, bò më rëchli wiedzelë, że to dô ùdëtkòwienié – gôdô bùrméster Kartuz Grégór Gòłuńsczi. Na temròmòdernizacjã szkòłów gmina dostra wicy jak 2 mln 200 tës ze Zjintegrowónëch Teritorialnëch Jinwesticjów, gwôsny wkłôd to je wnert półtora mln zł.

  • W Lëzënie òni rôczą młodëch do pòspólnégò dzejaniô – w témie szerok rozmióny kùlturë Kaszëb.

  Do strzodë to mòże zgłosziwac swój ùdzél w załóżczim pòtkanim Klubù Młodëch Kaszëbów. Lëzyńsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô rôczi do wespółrobòtë młodëch i ùstnëch. Klub je dlô tëch co chcą dzejac na pòlu kùlturë, dlô rozwiju i promòcje kaszëbsczégò jãzëka i wszëtczich zrzeszonëch z najim nôrodã kwestiów. Załóżczé pòtkanié mdze 28 stëcznika w Lëzënie – ò 5 pò pôłnim w Hòtelu Czardasz. Òrganizatorowie proszą ò pòcwierdzenié bëtnoscë do 25 stëcznika 2017 rokù przez telefón abò mejla. Numer i adresã wa nalézeta m. jin. na facebookòwim wëdarzenim – Koło Młodych Kaszubów.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.







  Back to Top ↑