Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 23 stycznia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.23 (csb)

  • Zrzeszenié ùchwôlëło że kaszëbsczim himnã je Marsz Derdowsczégò. Decyzjô mia skùńczëc sztrid le wiele wskazywô na to, że gò jesz barżi pògłãbi.
  • Kaszëbskô Gromada jakô ùwzglãdniwô głosë wszëtczich Kaszëbów to je bédënk Kaszëbsczi Jednotë.
  • Wicy jak sto turistnëch szpùrów mô móbilnô aplikacjô OD BAŁTYKU PO KASZUBY.

   


  Pòniedzôłk, 23 stëcznika

  • W sobòtã w zalë gduńsczi Pòlitechniczi òbradowa – Naczelnô Radzëzna Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

  Jegò celã bëła jinaùgùracjô kadencje nowégò przédnika Édmùńda Witbrota i pòwòłanié Zarządu. To na tim pòtkanim béł téż welowóny ùchwôlënk w sprawie himnu. Na bùrzlëwëch òbradach béł Adóm Hébel.

  • Kaszëbskô Gromada jakô ùwzglãdniwô głosë wszëtczich Kaszëbów – to je bédënk Kaszëbsczi Jednotë.

  Jak czëtómë na kaszebsko.com “ni mòże bëc tak że karenkò lëdzy dôwô so prawò do gôdaniô za wszëtczich”. Słowa te narzesziwają do kòntrowersjowi decyzje ò ùznanim Marsza Derdowsczégò za kaszëbsczi himn na Naczelny Radzëznie ò jaczi më ju gôdelë. Taką decyzjã wedle sygnatariuszów pismiona bë miałë pòdjimac wszëtczé strzodowiszcza, tak jak to bëło na dwùch Kaszëbsczich Kòngresach. Pierszi z nich w 1946 rokù béł czësto òddolną rësznotą, drëdżi w 1992 rokù, nimò, że béł òrganizowóny pòd egidą Zrzeszeniô, włącziwôł jinëch lëdzy. Dzysô je nót Kaszëbsczi Gromadë, jakô w zamëszlenim ni mô bëc jednorazowim wëdarzenim, le regùlarnym fòrum wszëtczich Kaszëbów, jaczi wëbierzą do niegò przedstôwców. Na terô ni mómë jesz pòdóné terminów realizacje ti pòdjimiznë ani nie znajemë òdpòwiesców jinëch stowôrów i pòdmiotów do jaczich ten projecht je czerowóny.

  • Wicy jak sto turistnëch szpùrów i wiadła ò czekawëch – wëdarzeniach mô aplikacjô OD BAŁTYKU PO KASZUBY.

  Pòwsta dzãka jinicjatiwie Wëższi Lasowiznë Trzebielëno. Ùdbã mô wespiarté i ùdëtkòwioné 20 partnérów – szesc wëższich lasowiznów i gminë jak Czôrnô Dąbrówka, Lëpnica, Parchòwò, Stëdzeńce, Tëchòmié, Bëtowò czë gardë Darłowò i Sławno. Aplikacjô to je baza turistnëch szpùrów na terenie pòmòrsczégò i zôpadnopòmòrsczégò wòjewództwa. Dôwô mòżlëwòtã przezéraniô na jedny kôrce szpùrów piechtnëch, kòłowëch, czôłenkòwëch, pùrgòwëch, kòniowëch ë Nordic Walking. Do kòżdi są dołączoné wiadła ò czekawëch òbiektach – w tim krajoznawczé, rodowé, gastronoomiczné place, spanié i jiné atrakcje. Móbilnô aplikacjô Od Bałtyku po Kaszuby je za darmòka. Òkróm nawigacjowëch i jinfòrmacjowëch fąkcjów dôwô téż wiédzã ò czekawëch wëdarzeniach.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑