Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 24 stycznia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.24 (csb)

  • Ò ùdzél w charitatiwnym balu i pòmòc firmów w zòrganizowanim loterie – apelëją starszi chòrégò Miłosza z Kòscérsczégò Grabòwa.
  • Wiedno wicy lëdzy òdwiedzywô wejrowsczé Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi.
  • Naszô kùchniô w nôlepszim wëdôwkù – to mdze prowadnô téma sódmëch Tôrgów Wëpòsażeniô i Produktów FOOD TO GO.

   


  WTÓRK, 24 stëcznika

  • Ò ùdzél w charitatiwnym balu i pòmòc firmów w òrganizowanim loterie – apeleją starszi chòrégò Miłosza z Kòscérsczégò Grabòwa.

  Knôp mô 3,5 rokù, nie chòdzy, nie sedzy, nie gôdô. Miłoszk je chòri na encefalopatiã pòd pòstacją dzecnégò mùskòwégò pòrażeniô, medicynoòdpòrną padawicã, wòdogłowié, mô felã serca i niedowidzy. Wëmôgô stałi, jintensywny rehabilitacje i lékarzeniô. Latos je planowóny przeszczép macerzistëch kòmórków – gôdô Miłoszowô mëma Natala Glajnert. Charitatiwny bal dlô Miłosza mdze za miesąc – 24 gromicznika w Agroturistice pòd Bòcanama w Grabòwsczi Hëce. Biliet- cegełka mdze kòsztac 30 zł.

  • Wicy jak łoni òdwiedzywô wejrowsczé mùzeùm – Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi.

  Do zwiedzaniô zachãcëłëm. jin. nowé dostóné przez placówkã zbiérë – Kòlekcjô fòtografiów Aùgùstina Siemensa, pamiątczi pò Stanisławie Pestce i bòkadny bédënk: 32 wëstôwczi, 29 kòńcertów i 19 promòcjów kśążków – do aktiwnégò ùdzélu w żëcym mùzeùm më zachãcywelë téż przez kònkùrsë – gôdô direchtór Tomôsz Fópka. Bédënk wejrowsczégò mùzeùm je tak profilowóny cobë zachãcywac do zwiédzywaniô téż dzecë a mlodzëznã. Latos mùzeùm planëje m. jin. wëstawic pierszi rôz kòlekcjã Frãcyszczi i Aleksandra Majkòwsczich. Direchtór wejrowsczi placówczi zadeklarowôł téż że to dô kònkùrsë i „Pòtkania z mùzyką Kaszëb” – nimò, że nie dostałë latos wespiarcô w minysterialny pùlë na dotacje dlô nôrodnëch ë etnicznëch miészëznów.

  • Naszô kùchniô w nôlepszim wëdôwkù – to mdze prowadnô téma sódmëch Tôrgów Wëpòsażeniô i Produktów FOOD TO GO.

  Òne mdą 8 i 9 gromicznika we Gduńskù. Dlô pòmòrsczich restaùratorów to je leżnosc do pòtkaniô całi branżë w jednym placu – pòdskôzaniô sã, nowëch bédënków môltëchów, wchôdaniô w łączbã z produceńtama i dostôwcama. Donëchczas tôrdżi òchlëłë mòżlëwòtą pòznôwaniô kùchnie z nôdalszich nórtów swiata, latos prowadną témą mdą kaszëbsczé szmaczi. Jednym z gòscy mdze Tomôsz Fireka – znóny szerzi jakno kùchôrz z Kaszëb. Na swòjim karnôlu youtube prezeńtëje tradicjowé môltëchë ale czãsto na mòderny ôrt. Zrëchtëje môltëch z kùrë to je frikasë ë pizzã pò kaszëbskù. Òsoblëwé szmaczi pòkôżą téż Jola Słoma i Mirk Trimbùlôk, aùtorowie kùcharsczich ksążków i serie kùlinarnëch programów. Pòsobną gwiôzdą FOOD TO GO mdze finalistka telewizjowégò show Master Chef – Klôùdia Bùdny. To dô téż cëczerné, jastrowé dekòracje jinspirowóné tatczëzną.
  Do 3 gromicznika mdze òdemkłi fòrmùlar registracje na stronei wëdarzeniô. – Registracjp ùprawniwô branżowëch gòscy do bezpłatnégò wstãpù. Tôrdżi FOOD TO GO mdą 8 i 9 gromicznika w Amber Expo we Gduńskù.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑