Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 25 stycznia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.25 (csb)

  • Pùdą swòją drogą, le mdą òdemkłi na jinëch – w Lëzënie pòwstôwô Karno Młodëch Kaszëbów „Òska”.
  • Wejrowsczé mùzeùm ògłôśzô czwiôrti Òglowòpòlsczi Kòmpòzytorsczi Kònkùrs – na chùralny pasyjny dokôz.
  • Dlô młodëch lëteratów za to je czwiôrtô edicjô kònkùrsu „Twòrzimë w rodny mòwie”.

   


  STRZODA, 25 stëcznika

  • Pùdą swòją drogą, le mdą òdemkłi na jinëch – w Lëzënie pòwstôwô „Òska” – Karno Młodëch Kaszëbów.

  Òsczi są pòtrzébné, żebë zapëliwac kwiatë, ale rozmieją téż ùżądlëc. Mdze miało Karno Młodëch z taką pòzwą znanczi tegò òwada? To mdze wiedzec pò załóżczim zéńdzenim jaczé mdze 28 stëcznika ò 5 pò pôłnim w hòtelu Czardasz w Lëzënie. Na terô je zgłoszoné kòle 80 ùczãstników jaczi mdą dikùtérowac ò planach na spòlëznową aktiwizacjã młodzëznë w Lëzënie. Na terô ùdbë są rozmajité: òd pòznôwaniô tradicjowëch warków do twòrzeniô karnôla na Youtube. Lëdze sami zgłosziwają sã z jinicjatiwama, ò czim gôdała na naszi antenie jinicjatórka pòwstaniô karna Katarzëna Kankòwskô-Filëpiôk. Ò dokładnym przebiégù warkòwniów mdze wicy wiedzec pò sobòtnym zéńdzenim, na jaczé mòże sã zapisywac. Sygnie nalézc na Facebookù wëdarzenié Koło Młodych Kaszubów – zebranie założycielskie. Karno mô miec samòstójny charaktér, le mdze wespółrobiło z Lëzyńsczim Partã K-PZ w jaczé je wpisóné, a téż ze zdrëszonym karnã Cassubia czë Kaszëbską Jednotą. Chòc karno jesz fòrmalno nie je założoné, rozmajité strzodowiszcza ju deklarëją chãc realizowaniô pòspólnëch jinicjatiwów. Rolô lëzyńsczégò partu Zrzeszeniô mdze pòléga na doradach, le nie mdzemë jingerowac w ùdbë chtërnëch młodim nie felëje – zagwësniwô przedstôwca partu Mark Mùdlawa. Zéńdzenié mdze w sobòtã w hòtelu Czardasz w Lëzënie ò 5 pò pôłnim. Przińc mòże kòżdi niezanôléżno òd wiekù. Gôdkã z najima gòscama je do òbezdrzeniô na radiokaszebe.pl.

  • Wejrowsczé mùzeùm ògłôszô czwiôrti Òglowòpòlsczi Kòmpòzytorsczi Kònkùrs – na chùralny pasyjny dokôz w kaszëbsczim jãzëkù.

  Placówka òrganizëje we wespółrobòce z Gminowim Ceńtrã Kùlturë, Spòrtu i Rekreacje w Szëmôłdze i Radzëzną Kaszëbsczich Chùrów. Strzód przédnëch célów są: promòcjô kaszëbsczégò jãzëka przez rozkòscérzanié chùralnégò spiéwù i twòrzenié nowégò repertuaru dlô chùrów. Zgłosziwac to mòże òrginalné kòmpòzycje jaczé rëchli nie bëłë prezeńtowóné, pùblëczno wëkònywóné ani nôdgrodzywóné na drëdżich kònkùrsach. Taksowóné mdą kòmpòzycje napisóné na 4-6 głosowi miészóny chùr abò 3-4 głosowi jednorodny a capella do wskôzónégò przez òrganizatora tekstu.
  Za zgłoszeniama Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi żdże do 17 strëmiannika. Efektë mdą ògłoszoné na 11 Pòmòrsczim Festiwalu Wiôlgòpòstny piesnie w Czelnie. Dobiwcowie dostną dëtkòwé nôdgrodë – przédnô to tësąc złotëch.

  • Do pisaniô dokazów czwiôrti rôz zachãcywô – Kaszëbsczé Liceùm w Brusach i Karno Ekònomiczno-Ùsłëgòwëch Szkòłów z Bëtowa.

  Szkòłë òrganizowałë kònkùrs dlô młodëch lëteratów pòd zéwiszczã „Twòrzimë w rodny mòwie”. Zadanié ùczãstników to je napisanié jednégò dokazu równo ò czim i w jaczim lëteracczim ôrce. To mògą bëc wiérztë, pòwiôstczi a téż dramë. Warënk to je kaszbsczi jãzëk – gôdô wespółòrganizatórka Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô. W kònkùrsu „Twòrzimë w rodny mòwie” mògą sztartowac ùczniacë gimnazjów, wëżigimnazjowëch szkòłów i ti co przódë zdôwelë maturã z kaszëbsczégò jãzëka. Dokazë mòże zgłosziwac do kùńca gromicznika.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.







  Back to Top ↑