Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 26 stycznia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.26 (csb)

  • Wejrowsczé mùzeùm ògłosëło kònkùrs dlô kòmpòzytorów na pasyjny dokôz.
  • „Wëléze bùten, zajinwestuj w sebie” – do tegò rôczą w gminie Chmielno.
  • Jarosław Wałęsa je zôs wëbróny na wiceprowadnégò Kòmisje Rëbaczeniô Eùropejsczégò Parlameńtu.

   


  CZWIÔRTK, 26 stëcznika

  • Wejrowsczé mùzeùm mô ògłoszoné kònkùrs w jaczim kòmpòzytorowie mògą sã wëkazac – i zabédowac pasyjny dokôz do jednégò z tekstów.

  To je ju czwiôrtô edicjô Òglowòpòlsczégò Kòmpòzytorsczégò Kònkùrsu na chùralny dokôz. Tak jak na lëteracczé kònkùrsë placówka nie dosta na jegò òrganizacjã ùdëtkòwieniô z Minysterstwa Bënowëch Sprawów i Administracje. – Tem më gò òrganizëjemë wëcmanim z Gminowim Ceńtrã Kùlturë, Spòrtu i Rekreacje w Szëmôłdze i Radzëzną Kaszëbsczich Chùrów – gôdô direchtór wejrowsczégò mùzeùm Tomôsz Fópka. Do kònkùrsu to mòże zgłosziwac blós swòje, rëchli nie prezeńtowóné kòmpòzycje. To mògą bëc dokazë na 4-6 głosowi miészóny chùr, abò 3-4 głosowi jednorodny a capella do wskôzónégò przez òrganizatora tekstu. Mają promòwac nasz jãzëk i zbòkadnic nôrodny repertuar piesniów. Wejrowsczé Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi zgłoszenia przëjimô do 17 strëmiannika. Dobëtné dokazë më pòznómë na 11 Pòmòrsczim Fesiwalu Wiôlgòpòstny Piesnie w Czelnie.

  • Gminowi Òstrzódk Pòmòcë w Chmielnie – pòmôgô długò bezrobòtnym robòtã nalézc.

  Pòmòc bédëje w òbrëmienim projechtu – „Wëlézë bùten, zajinwestuj w sebie”. Mòże z nich skòrzëstac do 80 wpisónëch do GOPSu. Zagwësnioné są zajmë z terapeùtą, z warkòwim dorôdcą, szkòlenia i prakticzi kòle robòtodôwôcza. Dopiérze w projechce ju bëło 18 lëdzy, w tim 12 z òrzeczenim niefùlsprawnoscë. – Pòłowa ju mô stałą robòtã – zachãcywô czerowniczka GOPSu Gabriéla Jóskòwskô. Na realizacjã projechtu „Wëlézë bùten – zajinwestuj w sebie” GOPS w Chmielnie wëdô wicy jak mëlión złotëch. Projecht mô warac do kùńca przińdnégò rokù.

  • Jarosław Wałęsa je nazôd wëbróny za wiceprowadnégò – Kòmisje Rëbaczeniô Eùropejsczégò Parlameńtu.

  Pòchôdający ze Gduńska Jarosław Wałęsa to je eùropòsélc òd 9 lat, a òd 7 òn robi w kòmisje jakô sã zajimô témizną zarządzywaniô pòspólnyma zasobama, eùropejsczima rëbacczima flotama i òchronë rëbnëch zasobów. Jak dôwô do wiédzë Wałęsa – nôwikszim wëzwanim w robòce Kòmisje Rëbaczeniô w pierszi pòłowie ti kadencje béł dokùmeńt jegò aùtorstwa. Òn ùstaliwôł òbrëmienié dlô wielezortowégò planu zarządzaniô karnama pòmùchla, slédza i mùtczi żebë barżi efektiwno jak donëchczas zarządzywac tima zasobama w Bôłtëcczim Mòrzu. W drëdżi pòłowie kadencje kòmisje wiceprowadny chce sã skùpic na dalszim mònitorowanim wdrożiwaniô refòrmë Pòspólny Pòliticzi Rëbaczeniô. Prijorietã je té refòrma technicznëch strzodków – jaczé òdjimają szeroką gamã przepisów, jaczé regùlëją métle, plac i czas łowieniô.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑