Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 27 stycznia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.27 (csb)

  • 30 lat dzejalnoscë fejrëje Hòspicjum Sw. Wawrzińca w Gdinei, jedno òd nôstarszich w Pòlsce.
  • W Lëzënie to ju mòże zgłosziwac dzecë do nowégò żłóbka.
  • Ò zakôzu pôleniô smiecy w domôcëch piéckach òni przëbôcziwają w Żukòwie.

   


  PIĄTK, 27 stëcznika

  • 30 lat dzejalnoscë fejrëje Hòspicjum Sw. Wawrzińca w Gdinie – jedno òd nôstarszich w Pòlsce.

  Nôprzód òbjimało dozérã ùstnëch pacjeńtów doma, pózni sã zrodza brëkòwnota pòstawieniô dlô ni sztacjonarnégò hòspicjum. Czej zaczãła rosc lëczba môłëch pacjeńtów pòwsta sztacjonarnô „Bursztynowa Przystań” dlô terminalno chòrëch dzecy, je téż dlô nich zdrowòtny dozér. To wszëtkò bë nie bëło mòżlëwé bez wespiarcô darczińców – gôdôł dzysô w aùdicje Dobri Dzéń Kaszëbë direchtór hòspicjum sw. Wawrzińca ksądz Grégór Miloch. Hòspicjum Sw. Wawrzińca wespiéwô m. jin. samòrząd gardu Gdiniô, mòże téż rechòéac na mieszkańców Kaszëb w kwestach – zymkòwëch Pòlów Nôdzeje i òb jeséń w swiãto Wszëtczich Swiãtëch. „Brëkòwnotë wiedno są, më jesmë òdemkłi na wespółrobòtã” – deklarëje ksądz Miloch. Hòspicjum Sw. Wawrzińca rechùje téż na pòmòc z 1 procent. Numer KRS pòtrzébny w tim célu òb czas rozrechòwiwaniô sã z fiskùsã je òpùblikòwóny na jinternetowi stronie placówczi.

  • W Lëzënie je prowadzony je pierszi nabór do nowégò żłóbka – tak dzecy jaczé tam nalézą dozér jak i robòtników.

  Òbiekt béł skùńczony w gòdnikù łońsczégò rokù, to je równak nót dożdac m. jin. jaż wëschną mùrë – temù dzejalnosc zacznie na zôczątkù łżëkwiata. Donëchczas wëszëznë gminë kòmpletëją òbsłëgã i prowadzą nabór pòdòpiecznëch. Òn sã tikô dzecy òd skùńczeniô 20 tidzenia żëcégò do 3 lat, jaczi mieszkają w gminie Lëzëno – klarowôł wójt Jarosłôw Wejer. Òkróm mieszkaniô na terenie gminë Lëzëno są téż dodôwkòwé kriteria jaczé òkreszliwają pierszeństwò w przëjãcym do żłobka – np. òbadwòje starszi prowadzą gòspòdarczą abò gbùrską dzejalnosc abò matka czë òjc sóm wëchòwiwô dzeck. Żłóbk w Lëzënie zmiescy sto dzecy. Nabór dzecy do żłobeka do 20 gromicznika. Wniosczi je nót składac w Kancelarie Gminë Lëzëno.

  • Ò zakôzu pôleniô smiecy w domôcëch piéckach – przëbôcziwają w Żukòwie i zapòwiôdają kòńtrole.

  Termiczné przesztôłcanié smiecy prowadzy sã le w spôlarniach, wszëtczim jinym grozy areszt i nawet do 5 tësący zł sztrôfë. To mòże le pôlëc smiecë z kórë, drzewa, papióru, tekturë abò bùdacjowégò drzewa pòd warënkã że nie są namikłé chemicznyma substancjama ani lakérowóné. „Zanieczëszczenia w lëfce mają cësk na naszã òrganiznã i chòc skùtków jich dzejaniô ni ma widzec òd raza to toksynë baro szkòdzą zdrowiémù”. – më czëtómë w kòmùnikace na stronie gminë Żukòwò. Tam bëło przëbôcziwóné, że robòtnicë tamtészégò ùrzãdu są ùprawniony o kòńtrolë w òbrëmienim pôleniô òdpadów – mają prawò wlézc na teren nierësznoscë razã z rzeczoznajarzama i sprzãtã. Czerownik kòńtrolowónégò pòdmiotu abò miéwca chëczë mają òbòwiązk dac mòżlëwòtã skòńtrolowaniô. Przeszkôdzanié w tim grozy sztrôfą wëzbëcô wòlnotë do trzech lat.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑