Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 30 stycznia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.30 (csb)

  • Kòl 60 lëdzy bëło na załóżczim zéńdzenim Karna Òska. Pòłowa z nich to ju nôleżnicë tegò Kòła.
  • Pò kòntrowersjowi decyzje w sprawie himnu pòjôwiają sã pòsobné pòstulatë. Sprawa bë miała wrócëc na szerszim fòrum.
  • Sprawdzëc co sã ò tatczëznie wié to mdze mógł na XXX Kònkùrsu Wiédzë ò Pòmòrzim.

   


  Pòniedzôłk, 30 stëcznika

  • Kòl 60 lëdzy bëło na załóżczim zéńdzenim – Karna Òska.

  Pòłowa z nich to ju nôleżnicë tegò Kòła. W sobòtã w gòscyńcu Czardasz w Lëzënie pòtkelë sã młodi lëdze z òkòlégò jaczi mają w planach midzë jinyma prowadzenié youtubòwégò karnôla, ùczbã kaszëbsczégò jãzëka, wanodżi i artisticzné ùtwórstwò. Na pòtkanim béł Adóm Hébel.

  • Pò kòntrowersjowi decyzje w sprawie himnu pòjôwiają sã pòsobné pòstulatë – sprawa bë miała wrócëc na szerszim fòrum.

  Ùchwôlënk w sprawie himnu, jaczi mô bëc nôwôżniészą piesnią Kaszëbów béł pòdjimniãti na Naczélny Radzëznie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Ò kùlisach ti decyzje më ju na naszi antenie gôdelë. Ju tedë Riszôrd Weńta zabédowôł cobë nie pòdjimac ùchwôlënkù i dożdac do Kaszëbsczégò Kòngresu, jaczi mdze reprezeńtowôł wszëtczich Kaszëbów. To pòtkanié je planowóné na 2019 abò 2020 rok. Z tim zgôdzô sã Eùgeniusz Prëczkòwsczi, jaczi kriticzno sã òdnôszô do ùchwôliwaniô tak wôżnëch sprawów bez rëchlészi analizë i kònsultacjów. Wëszëznë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô bronią sã cwierdzenim, że ùchwôlënk nick nie nakazywô le “zalecywô”, Édmùńd Witbrot pitóny przez naszégò repòrtéra ò tëch co w Zrzeszenim ùznôwają himn Zemia Rodnô òdpòwiedzôł, że kòżdi mòże ùznac swòjã piesń za himn. Ùchwôlënk tedë nie wnôszô niżódnëch wëmiernëch zmianów, a na kùńcową decyzjã je nót dożdac do Kaszëbsczégò Kòngresu.  Ta diskùsjô mòże równak nalézc swòje rozrzeszenié w jinym Gremium – pòstulowóny przez Kaszëbską Jednotã Gromadze, jakô mô zbrzątwiac wszëtczé strzdodowiszcza, le w ùprocëmnienim do Kòngresu ni mô bëc jednorazowim wëdarzenim le stałim cyklã zjôzdów i radzeniô w kluczowëch dlô naji spòlëznë sprawach.

  • Kim bëlë ksyżãta, kùli to dô kaszëbsczich krézów czë jaczé są farwë wësziwkù – z tegò mdą egzaminowóny ti co chcą sã zgłosëc na òrganizowóny przez Karno Sztudérów Pòmòraniô Kònkùrs Wiédzë ò Pòmòrzim.

  Téma òbjimô geògrafiã, historiã i kùlturã,a z leżnoscë jubileùszu kònkùrsu  je wprowadzonô nowô kategòriô – kùńszt i rzemiãsło. Pierszi etap òdbiwô sã w szkòle, na drëdżi dzél i finał ùczniacë strzédnëch szkòłów przëjadą 25 strëmiannika na Gduńsczi Ùniwersytet. Zapisac sã mòże kòżdi chto chòdzy do wëżigimnazjowi szkòłë. Zgłoszenia warają do 10 gromicznika, a regùlamin i adresa do zgłoszeniów wa nalézeta na stronie kaszubi.pl

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑