Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 31 stycznia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.31 (csb)

  • Szëkùje sã pòsobnô smiecowô rewòlucjô – tam dze smiecë nie są segregòwóné do apartnëch sztërzëch kiblów.
  • „Knégã Kòheleta” më ùczëjemë w òbrëmienim 14 prezeńtacje Biblie z cyklu Verba Sacra.
  • W klëce më rzeczemë dze dobëc darmòk rôczbë na atrakcje przërëchtowóné na gebùrstach Gdinie.

   


  WTÓRK 31 stëcznika

  • To sã szëkùje pòsobnô smiecowô rewòlucjô – tam dze òdpadë nie są segregòwóné do apartnëch sztërzëch kiblów.

  Przeńdzeniô na jeden ôrt chce Minysterstwò Strzodowiszcza, nowé przepisë mają òbòwiązywac latos òd lëpińca. Do zelonégò smiecocha traafi szkło, do mòdrégò papiór, do żôłtégò metale i plastik, a resztczi z kùchnie do brunégò. Te regle nie mdą sã tikałë gminów jaczé ju mają taczi grad segregacje. Jich je k1 tësąc 400, strzód nich gmina Kartuzë. klarëje Òlga Gòjtowskô z Ùrzãdu Gminë Kartuzë. Jedną z przëczënów nowëch regùlacjów je mùszebnota zwikszeniô przez Pòlsczé Państwò niwiznë òdpadów pòddónëch recyklingòwi. Do 2020 rokù to mô bëc 50%, terô je 26%. Kòsztë zrzeszoné z wëmianą kiblów spadną na samòrządë.

  • „Knégã Kòheleta” më ùczëjemë na 14 prezeńtacje Biblie – Verba Sacra.

  Wejrowskô edicjô artistno-kùlturalno-religijnégò widzawiszcza mdze w pòniedzôłk 6 gromicznika. W kòlegiace przekłôd Knédżi Kòheleta jaczi zrobił òjc profesor Adóm Sykòra tradicjowò zaprezeńtëje aktórka Danuta Stenka. To mdze leżnosc sã wsłëchac w przemëszlënczi doswiôdczonégò Kòheleta, jaczémù nierôz bëło drãgò zrozmiec cwëk swòjégò żëcô i lëdzczégò kawlu. Je téż zaplanowóny pòkôzk archiwalnëch wëjimków Knédżi Kòheleta w wëkònanim Gùstawa Hòloùbka zaprezeńtowóné w 2000 rokù. Mùzyczną òprawã zagwësnią znóny trzëgardzczi mùzykańcë, w tim Cézari Pôcórk, jaczi skòmpònowôł mùzykã do całégò widzawiszcza. Scenarnik i reżiseriô to je dokôz Przemisława Basyńsczégò. Jãzëkòwą kòrektã zrobia Danuta Pioch.

  • Gdiniô mdze fejrowa 91 gebùrstach. Gardowé òstrzódczi kùlturë rëchtëją atrakcje dlô mieszkańców i gòscy – wstãp je darmòk, le òbòwiązywają szpecjalné rôczbë.

  4 gromicznika w Gdiniô Arena atrakcje żdżą za seniorama. Òkróm pòtkaniô z Jerzim Radosã chtëren rzecze ò filmòwim projechce „Gdynia. Moje Miasto”, to mdze mógł przińc na warkòwnie w zonie zdrowiégò i ùrzekù. 5 gromicznika rôd mdą widzoné familie z dzecama, pò pòtkanim z filmòwcã na warkòwniach mdze mógł bëc òperatorã drëkôrczi 3D, czë ùtwórcą òrginalny biżuterie. Tak sobòta jak i niedzela w Gdiniô Arena sã mdą kùńczëłë kòńcertã „Musicalowe standardy” w wëkònanim achtorów Mùzycznégò Teatru – gôda Wiktoriô Wësockô z wëdzélu kùlturë Ùrzãdu Gardu Gdinie. Co je wôżné – rôczbë mògą òdebrac nié le Gdinianowie. Gebùrstach Gdinie przëpôdô genaù na 10 gromicznika. W tim samim dniu Pùck fejrëje roczëznã zdënkù Pòlsczi z Mòrzã.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑