Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 1 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.02.01 (csb)

  • Do 7 gromicznika latosy maturańcë mògą sã decydowac na zdôwanié egzamù ùstnoscë z kaszëbsczégò jãzëka.
  • Ò naszich nierôz zabëtëch tradicjach na spòdlim kawlu Kreftów przeczëtómë w zbiérkù pòwiôstków Rómana Drzéżdżóna.
  • W klëce sprôwdzómë co bédëje Zôpadnokaszëbsczé mùzeùm, jaczé mô skùńczoné 45 lat.

   


  STRZODA, 01 gromicznika

  • Do 7 gromicznika maturańcë mògą sã decydowac na zdôwanié egzamù ùstnoscë – z kaszëbsczégò jãzëka.

  Donëchczas nôwicy, bò 7 chãtnëch sã zgłosëło w Kaszëbsczim Liceùm w Brusach.
  Maturã z najégi jãzëka to mòże zdawac òd 13 lat. Kòżdi rok lëczba chãtnëch sã wichlô òd 15 do 40. To je dodôwkòwi przedmiot, a efekt egzamù ni mô cëskù na zdôwalnosc maturë. Ùczniacë mùszą sã wëkazac wiédzą z òrtografie i gramaticzi i rozmieniégò pisónégò tekstu. W Kaszëbsczim Liceùm z Brusach chãc sprôwdzeniô sã na kaszëbsczi maturze zadeklarowało 7 lëdzy. Pisemnô matura z kaszëbsczégò jãzëka mdze latos 24 maja

  • Czile pòkòleniów familie Kreftów, historiczné krãtë wãtë, a wszëtkò wpisóné w swiat òbrzãdów i zwëków – ò tim je ksążka Rómana Drzédżóna „Kaszubskie hurenamle”.

  Aùtór kùńczi prawie ji pisanié i szukô za wëdôwizną. Równak niezanôleżno òd tegò czedë zbiérk 10 pòwiôstków sã pòkôże, ju rëchli mdze leżnosc zapòznac sã z wëjimkama dokazu – gôdôł w naji pòrénkòwi aùdicje Róman Drzéżdżón. Drzéżdżonowé pòwiôstczi są òbjimniãté sztipendium Minystra Kùlturë i jich zadanim je pòkazac tradicjowé zwëczi. Pisóné są pò pòlskù, le bòhatérowie, jak zapòwiôdô aùtór mdą gôdelë kaszpòlã – pòlską mòwą z elemeńtama kaszëbsczégò jãzëka. Dzãka pùblikacje pòlskòjãzëkòwi czëtińc zapòznô sã z pòlterabentã, panëszkama, ùrenamlama czë pùstą nocą. Nimò, że historie są òpiarté ò terenowé badérowania Drzéżdżóna i w drobnotach òpisywają tradicjowé òbrzãdë, aùtór òbiécywô, że mdą téż elemeńtë fantasticzné i hùmòristné. Jak sã òkazywô nawetka pògrzébòwé zwëczi jidze pòkazac na wiesoło. Wëjimczi „Kaszubskich hurenamlów” mdą do przeczëtaniô w miesãcznikù Pòmòraniô i na belok.kaszubia.com. Gôdkã z aùtorã ksążczi to mòże pòsłëchac na radiokaszebe.pl.

  • Zómk w Bëtowie to je sedzba – Zôpadnokaszëbsczégò mùzeùm.

  Ta jinstitucjô pòkazywô historiã terenu jaczi w skalë Kaszëb je specyficzny – zôpadny dzél regionu òd strzédnëch stalatów jaż do przedwòjnowégò cządu biwôł w jinëch państwòwëch pòdmiotach jak reszta. Zaczãło sã 45 lat nazôd na môłim rëmie, dzysô Mùzeùm to òkróm czile bùdinków w òkòlim Bëtowa 3 kòndignacje dôwnégò krzëżacczégò zómkù. A terô prawie mùzeùm rôczi do pòznaniô historie sami placówczi – gôdôł na naji antenie Jaromir Szréder, czerownik etnografnégò dzéla ti jinstitucje. Sóm gòsc widnikòwi aùdicje dostôł z leżnoscë roczëznë Hònórną Òdznakã Zasłëżony dlô Pòlsczi Kùlturë dôwóną przez Minystra Kùlturë. Jistné wëprzédnienia dostelë Tomôsz Semińsczi, Janusz Kòpëdłowsczi i Macéj Kwaskewicz. Aktualno Mùzeùm włączëło sã w fejrowóny przez Zrzeszenié Rok Józefa Chełmòwsczégò jaczégò sztaturë wëfùlowiwają zapleczé zómkù i żdżą za wëstôwkama pòswiãconyma temù ùtwórcë. Tradicjowò mùzeùm latos òrganizëje Casssubia Cantat – przezérk nowëch aranżacjów piesniów registrowónëch przez Jinstitut Kùńsztu Pòlsczi Akademie Nôùczi òd 1945 rokù i wëdónëch w platce Cassubia Incognita. Gôdkã ò Zôpadnokaszëbsczim Mùzeùm w Bëtowie to mòże pòsłëchac na radiokaszebe.pl.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑