Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 2 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.02.02 (csb)

  • Zmieniwają sã regle dôwaniô bezpòstrzédnëch płatnosców dlô gbùrów.
  • W Hélu i Pùckù w niedzelã òni mdą żdac za chãtnyma cobë „Pòmòc Januszowi i drëdżim” – przez wpisanié sã do bazë pòtencjalnëch dôwôczów szpikù.
  • Robòtnicë Kaszëbsczégò Krôjòbrazowégò Parkù pòrechòwelr ptôchë jaczé zëmùją na jezorach i rzékach.

   


  CZWIÔRTK, 2 gromicznika

  • Zmieniwają sã zasadë przëznôwaniô – bezpòstrzédnëch płatnosców dlô gbùrów.

  Wchôdają w żëcé latos. – Tikają sã przede wszëtczim produkcje i założeniô, żę płatnoscë ni mògą prowadzëc do ji zwikszeniô – klarëje Agnes Krzëszôk z Agencje Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë. W Agencje òni równak taksëją, że wikszi dzél zmianów bë sã miôł widzec gbùrsczim produceńtóm. Tu béł dóny bôczënk na jich zastrzédżi chòcbë w procedurach wnioskòwaniô ò płatnoscë. Kòżdé ògreńczenié cygnie za sobą jaką rekòmpensatã, na przëmiôr w przëtrôfkù bëdła – dlô jaczégò je zmiészony limit karna z 30 do 20 sztëk. Zmianë w dôwanim płatnosców sã tikają midzë jinyma bëdła, òwców, wësokprotejinowëch roscënów, malënów, cëkrowëch wrëków i gruńtów. Do témë më wrócymë szerzi w magazynie na Gbùrstwie – w sobòtã ò 09:25.

  • W Hélu i Pùckù w niedzelã òni mdą żdac za chãtnyma cobë „Pòmòc Januszowi i drëdżim” – przez wpisanié sã do bazë pòtencjalnëch dôwôczów szpikù.

  Przeszczepù òd niekréwnégò dôwôcza brëkùje Janusz Mòczëdłowsczi. Mieszkańc Hélu, szczestlëwi chłop, òjc i ópa, wiôldżi lubińc mòtocyklów. W séwnikù sã doznôł że chòrzrje na òstrą szpikòwą biôłôczkã. Czim wicy lëdzy sã zaregistrëje, tim wikszô je szansa cobë nalézc geneticznégò blëzniôka dlô Janusza i jinëch co brëkùją pòmòcë. Timczasã do bazë pòtencjalnëch dôwôczów sã wpisało niécałé 4% spòlëznë pòmòrsczégò wòjewództwa. Akcjô pòd zéwiszczã „Pòmòżë Januszowi i drëdżim” mdze w niedzelã 05 gromicznika. W Hélu registracjô mdze prowadzonô òd 10:30 do 5:00 pò pôłnim w Gardowi Widzawiszczowò-Spòrtowi Halë. W Pùckù òd 10 do 5 w Ceńtrum Bùtenrządowëch Òrganizacjów przë Placu Wòlnotë.

  • Nôwicy to dô kaczków, le są téż dichtich chronioné nurogãsë – wëchôdô z rechòwaniô wòdnëch ptôchów w Kaszëbsczim Krôjòbrazowim Parkù.

  To je dzél akcje Òglowòpòlsczégò Towarzëstwa Òchrónë Ptôchów. Projecht je długòwałowi, më sã chcemë doznac, jaczé zortë zëmùją kòl naju i jakô je tendencjô w òbrëmienim latów – klarëje Joana Kùsniérz, szpecjalistka edukacje òchrónë strzodowiszcza Kaszëbsczégò Krôjòbrazowégò Parkù. Akcjô bëła prowadzonô m. jin. na Redëńsczich Jezorach, czë dopłiwach do jezora Môłé Brodno i Wiôldżé Brodno. Ptôchë to bëło ejnfach pòrechòwac bò òne sã zbrzątwiałë w niezamiarzłëch placach. Nôwicy to dało kaczków – wicy jak pół tësąca, le bëłë téż 37 nurogãsów, 27 blésków i 24 kôłpë.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑