Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 10 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.02.10 (csb)

  • Bicé rekòrdu w równoczasny jigrze na akòrdionie tą razą w Chmielnie.
  • Mòderny gastronomiczny warstat za 130 tës. zł. je òdemkłi w rëmsczim Hipòlice.
  • W Dzemiónach składowiszcze smiecy ju nie mdze straszëc.

   


  PIĄTK, 10 gromicznika

  • Bicé rekòrdu w równoczasnym granim na akòrdionie – mdze w Chmielnie.

  Tą razą to prawie ta môlëzna mdze gòspòdarzã wëdarzeniô òrganizowónégò na Dzéń Jednotë Kaszëbów. Akòrdionyscë zjadą do Chmielna 19 strëmiannika. Òkróm bicô rekòrdu to dô ùroczëstą mszą swiãtą, wëstôwczi i tôrdżi rãcznëch wërobinów, stojiszcza Kòłów Wiejsczich Gòspòdëniów i wëstãpë môlowëch karnów. Chmielno to mdze trzënôsti gòspòdôrz ti rozegracje – òpisywô Gita Michalewicz, szefòwô chmieleńsczégò KPZ. Łoni w Bòjanie béł rekòrd w równoczasnym granim. Do gromadë zagrało 272 mùzykańtów.

  • W swiat mòderny gastronomie wprowadzy ùczniaków Karna Wëżigimnazjowëch Szkòłów nr 2 w Rëmi – òdemkłi prawie warstat.

  Na jegò wëpòsażenié wejrowsczé starostwò wëdało 130 tës zł. Òsmë stanowiszczów z niedërdzewny stalë zastąpiło stôré i wëbrëkòwóné drzewiané blatë, je zajinsztalowóny mòderny sprzãt – m. jin. klasyczné piécczi i kònwekcjowi. – To je dzysô sztandard, òsoblëwie dlô placówczi jakô je egzaminacjowim òstrzódkã – gôdô ji direchtórka Halina Filińskô. To nie je kùńc rozbùdowë pòpùlarnégò „Hipòlita”. Niedługò mają tu pòwstac pòsobné warstatë i to nié le gastronomiczné – zapòwiôdô wejrowskô starostka Gabriéla Lisius. 5 spedicjowëch warstatów pòwstónie w nowim bùdinkù. Òn mdze stojôł kòle rëmsczi dwójczi, na zemie w òstatnëch tidzeniach dostónëch przez wejrowsczé starostwò òd gardu Rëmiô.

  • Wëszëznë Dzemiónów chcą dostac eùrodëtczi na rekùltiwacjã – dôwnégò składowiszcza òdpadów.

  Górë smiecy na terenie 1,5 ha zalégają krótkò wsë ju lata lateczné. Smiecë tam trôfiałë òd 1993 rokù. Na rekùltiwacjã składowiszcza to je nót kòle 400 tës zł. Dopiérze w ùnijnëch programach nie bëło strzodków na taczé dzejania. Më mómë nôdzejã, że latos to sã dô dostac ùdëtkòwienié – gôdô wójt Lészk Pòbłocczi. Gmina Dzemiónë na rekùltiwacjã składowiszcza òdpadów chce dostac z eùrodëtków 200 tës. zł.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑