Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 14 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.02.14 (csb)

  • Jak zwãk òbrabiac, artikel napisac i co zrobic cobë bëc dobrim aktorã – mdą sã ùczëlë na warkòwniach òrganizowónëch przez karno Òska.
  • 12 edicjã kùrsu kaszëbsczégò jãzëka zaczinô Sztudérsczé Karno Pòmòraniô.
  • Òpòwiedniô ò nieznónëch Kaszëbach – zbiérk repòrtażów Stanisława Janczi wëdô wejrowsczé mùzeùm.

   


  WTÓRK, 14 gromicznika

  • To je pierszô jinicjatiwa jistniejącégò niecałi miesąc Karna Młodëch Kaszëbów – jaczé fąkcjonëje przë lëzyńsczim parce Zrzeszeniô.

  Grëpa chãtnëch rôczi w sobòtã na 8:30 reno do gimnazjum w Lëzënie na dwadniowé warkòwnie. To sã sygnie zapisac na facebookòwim karnie Klub Młodëch Kaszëbów Òska, dze je téż programa zajmów. Spanié je za darmòka. Òkróm zajmów na jaczich mô pòwstac krótczi szpëtôkel i artikel ùczãstnicë spróbùją swòjëch mòców w tradicjowëch spòrtowëch jigrach i sã lepi pòznają. To je pierszé pòtkanié pò załóżczim zéńdzenim w tak wiôldżim składze, temù to mdze leżnosc sã lepi pòznac i bez sztresu towarzącémù fòrmalnémù pòtkaniu pòkôrbic ò swòjëch ùdbach na dzejanié – przekònywają òrganizatorowie. Na warkòwniach kòżdi mdze zaangażowóny w dzejania jaczé mają rozwinąc jich ùmiejãtnoscë – gôdô przédniczka Òsczi Katarzëna Kankòwskô-Filëpiôk. Zôczątk warkòwniów je w sobòtã ò 8:30 w gimnazjum w Lëzënie. Młodi jaczi bë chcelë pòczëc na gwôsny skórze jak to je bëc gazétnikã abò aktorã mògą sã zapisac przez wlézenié na Facebookòwi fanpejdż karna Òska.

  • Przińdz i ùcz sã z nama kaszëbsczégò jãzëka – zachãcywô karno Sztudérów Pòmòraniô.

  Darmòk ùczbë mdą òd strëmiannika na Gduńsczim Ùniwersytece. To ju je 12 edicjô kùrsu òrganizowónégò przez sztudérów trzëgardzczich ùczbòwniów. Zajmë pòprowadzy tradicjowò szkólnô Bòżéna Ùgòwskô. Òne mdą òbjimałë nôùkã pisënkù, czëtaniô i gôdaniô pò kaszëbskù. – Më rôczimë i tëch co chcą pòznac jãzëk jak i tëch co bë chcelë òdswiéżëc i pòszérzëc swòjã słowiznã – zachãcywô Éwa Nowickô z Klubù Pòmòraniô. Zapisë na kùrs mdą òb czas pierszich zajmów 2 strëmiannika ò 4:30 na Filologicznym Wëdzélu Gduńsczégò Ùniwersytetu.

  • Chmielno sã rëchtëje do fejrowaniô Dnia Jednotë Kaszëbów – rôczi lëdowëch ùtwórcó do zgłosziwaniô ùdzélu w wëdarzenim.

  To prawie Chmielno mdze latos gòspòdarzã bicô rekòrdu w równoczasnym granim na akòrdionie. Wëdarzenié je òrganizowóné w òbrëmienim swiãta ùstanowionégò na wdôr pierszi pisóny nadczidczi ò Kaszëbach w papiesczi bùlë ze strzédnëch stalatów. To je wiôlgô rozegracjô na jaczi mòże m. jin. kùpic lëdowé artistné dokazë, wërobinë rzemiãsników czë przetwòrë òd gòspòdëniów. Gminowi Òstrzódk Kùlturë w Chmielnie rôczi wëstôwców do zgłosziwaniô ùdzélu. Klarëje direchtórka chmieleńsczégò GOKù Édita Klôsa. Zgłoszeniowi fòrmùlar to mòże nalézc na jinternetowi stronie gminë Chmielno.

  • 50 lëteracczich repòrtażów Stanisława Janczi to sã naléze – w ksążce jaką wëdô wejrowsczé Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi.

  Placówka dosta na ten cél ùdëtkòwienié z minysterstwa kùlturë, sygnie téż do gwôsnëch strzodków – projecht „Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanych” je rechòwóny na 28 tësący złotëch. Òn zakłôdô wëdanié zbiérkù lëteracczich repòrtażów Stanisława Janczi, jaczi robi za repòrtérã òd 1979 rokù w miesãcznikù „Pòmeraniô”, jednym z nielicznëch samòstójnëch periodików w PRLu. Lëteracczé i repòrtérsczé sznëkrowanié Janczi w ti ksążce mdze sã tikac nade wszëtkò mało znónëch môlëznów, leżącëch na stronie i mieszkającëch tam lëdzy – chtërny z pasją robią spòlëznowò abò dlô swòjëch strzodowiszczów i nierôz biôtkùją ze samim sobą cobë drëdżim pòkazac môlową bòkadosc tradicje i kùlturë. Repòrtaże pòwstóną na spòdlim ju jistniejącëch tekstóé, òpùblikòwónëch midzë jinyma przez Stanisława Jankã w latach 1979-2015 na łamach Pòmeranie, a téż w taczich pismionach jak dwatidzeniowniczi: lëtëtacczi „Sycyna” i katolëcczi „Pielgrzym” jaczé òd zôczątkù 90 latów wëchôdają.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑