Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 15 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.02.15 (csb)

  • Co sã zmieni w warkòwi szkòłowiznie pò refòrmie òbswiatë – më sprawdzymë w ti klëce.
  • Do czëtaniô dzecóm pò kaszëbskù zachãcywają Aleksandra i Dariusz Majkòwscë.
  • Gramatika kaszëbsczégò jãzëka – to pòsobnô ùczałô pòzycjô w rodny mòwie.

   


  STRZODA, 15 gromicznika

  • Absolweńcë branżowëch szkòłów – mają jak nôrëchli na rink robòtë trafic.

  To je jedno z założeniów refòrmë òbswiatë jakô przesztôłcywô warkòwé szkòłë w branżowé. To mdą dwagradowé szkòłë. W òbrëmienim I gradu to mdze mógł dobëc pierszą warkòwą kwalifikacjã, a tej warkòwą maturã zdawac. Pò ni ùczniôk mdze mógł jic na wëższé warkòwé sztudia i dobëc titel magistra. Kartësczi kréz mdze w ti sprawie dôwôł cësk na czerënczi zrzeszoné z banowizną i logistiką. Samòrząd rechùje na wespółrobòtã z pòdjimarzama, gôdô kartëskô starostka Janina Kwiecéń. – Rink robòtë brëkùje na flot młodi i wëkwalifikòwóny kadrë, bò to je nadpòdôż absolweńtów ze strzédnym i wëższim wësztôłcenim – kòmeńtérëje Pòmòrsczi Kùratór Òbswiatë, Mónika Kóńczik. Rekrutacjô do pierszich klasów branżowëch szkòłów sã zacznie òd szkòłowégò rokù 2017/18.

  • Do czëtaniô dzecóm pò kaszëbskù zachãcywają – Aleksandra i Dariusz Majkòwscë.

  Cobë wësztartowac w zajinicjowóny przez nich akcje, to sygnie nagrac filmik i wrzucëc na fejsbókòwi profil „Czëtôj dzecóm pò kaszëbskù”. Jinicjatiwa mô rôczëc starszich do czëtaniô dzecóm ksążków pò kaszëbskù a tim samim do gôdaniô w naji rodny mòwie òd nômłodszich lat. Më zachãcywómë wszëtczich cobë sygnãlë za kaszëbsczima ksążkama i wësztartowelë w naji akcje – gôdô Dariusz Majkòwsczi. Filmiczi to mòże nagriwac i dawac na facebookòwi profil akcje „Czëtôj dzecóm pò kaszëbskù do kùńca gromicznika”

  • Gramatika kaszëbsczégò jãzëka – to pòsobnô ùczałô pòzycjô w rodny mòwie.

  Hana Makùrôt òpisa w ni znanczi lëteracczégò jãzëka bez ùwzglãdnieniô regionalnëch apartnosców. To òdróżniwô ten dokôz òd òpisënków robionëch przez prof. Jerzégò Trédra. Ksążka je napisónô pò kaszëbskù i mô bëc prakticzno wëzwëskiwónô w ùczbach. Z ji zamkłoscą to sã mdze mógł zapòznac na promòcje w piątk ò 3 pò pôłnim na Filologicznym Wëdzélu Gduńsczégò Ùniwersytetu w aùlë 1.45 Aùtórka dokazu to równoczasno pòétka, napisała téż pierszi dochtorat w kaszëbsczim jãzëkù, ùczi midzë jinyma sztudérów Etnofilologie. Gramatika kaszëbsczégò jãzëka to je pierszi dokôz jaczi całowno òpisywô dzysészi lëteracczi jãzëk. Przedstôwcowie szkòłów jaczi wezną mët sztãpel swòji placówczi dostną egzemplér pùblikacje dlô bibloteczi.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑