Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.02.16 (csb)

  • Wicy jak 650 wëdónëch ksążków i tësące pòtkaniów z czëtińcama. Wëdôwizna Región fejrëje 25-lecé.
  • Do wnet 150 ùrosła lëczba tëch co deklarëją ùdzél w Biégù Jednotë Kaszëbów we Wiôldżi Wsë.
  • Jak òd spòdlégò bùrczibas zbùdowac to sã mòże naùczëc na warkòwniach w Chmielnie.

   


  CZWIÔRTK, 16 gromicznika

  • 25-lecé jistnieniô fejrëje wëdôwizna Región – z Gdinie.

  W tim czasu wëda wicy jak 650 ksążków i zòrganizowało tësące zéńdzeniów z czëtińcama.
  Załóżcą i ùtwórcą wëdôwiznë je Jarosłôw Élwart, w 90 latach zrzeszony z pismionã Tatczëzna, a dzysô ze stowôrą Kaszëbskô Jednota. Miłotã do kaszëbsczich sprawów ju w 92 rokù zamienił w robòtã twòrzącë wëdôwną firmã. To je métel na żëcé a równoczasno promòcjã czëtaniô i kaszëbiznë – pòwiôdô Jarosłôw Élwart. Ksążczi wëdôwiznë Región są do dostani w jinternetowi ksãgarnie www.czec.pl i w mùzeach ë kùlturalnëch i turistnëch placówkach.

  • Do wnet 150 ùrosła lëczba tëch co mdą na Biégù Jednotë Kaszëbów – we Wiôldżi Wsë.

  Rozegracjô tam ju drëdżi rôd bãdze na wdôr pierszi nadczidczi ò Kaszëbach w bùlë papieża z 13 stalata. To dô 3 distanse. Nôkrótszi dlô dzecy ùpamiãtniwô datã historicznégò cedla, toje 1238 m. Mòże téż wëbrac 5 i 10 km. Biég Jednotë Kaszëbów mdze 18 strëmiannika, to sã mòże zgłaszac przez stronã elektronicznezapisy.pl. Rozegracje mdze towarzëc plasticzny kònkùrs dlô młodëch „Céchùjemë pòrtrét Floriana Cenôwë – bùdzëcela Kaszëbów”

  • W Chmielnie òni òrganizëją darmòk kùrs – na jaczim to sã mòże naùczëc jak samémù bùrczibas zrobic.

  Pierszé zajmë mdą 20 gromicznika. Pòprowadzy je lëdowi ùtwórca Tadeùsz Makòwsczi. Zajmë òrganizrëje Gminowi Òstrzódk Kùlturë, òne mdą w sobòtë, w karnach i jindiwidualno. – Kùńszt rãcznégò robieniô tradicjowëch jinstrumeńtów znikô, a më to chcemë dali cygnąc – gôdô direchtórka chmieleńsczégò GOKù Édita Klôsa. Dobëcé nowi ùmiejãtnotë pòcwierdzy diplom skùńczeniô Szkòłë Méstrów Robieniô Lëdowëch Jintrumeńtów. Zajmë są bezpłatné. Zgłoszeniowi fòrmùlar je na jinternetowi stronie gminë Chmielno.

  • Wieczór spòminków ò Òtilie Szczukòwsczi je sparłãczony z promòcją ksążczi ji pòswiãcony – mdze we wtórk w mùzeùm we Wejrowie.

  Wëdôwizna mô titel „Pro memoria Otylia Szczukowska”, wëdôwcowie to są Kaszëbsczi Jinstitut i Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi. Material ò rzezbiôrce zrzeszony z Wejrowã, badérce fòlkloru zebrôł, òbrobił i dôł przëpisë prof. Józef Bòrzëszkòwsczi. Pòtkanié z aùtorã i wieczór spòminków ò Òtilie Szczukòwsczi mdze 21 gromicznika we wejrowsczim mùzeùm. Zacznie sã ò 6 òd wëstãpù Kaszëbsczégò Jidola 2016 Przemisława Bruna.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑