Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 1 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.03.01 (csb)

  • Registrëją wszëtkò co sã pisze ò Kaszëbach – pòsobny numer Regionalnëch Nowinów do czëtaniô na stronie Wòjewódzczi Bibloteczi.
  • 700 tësący złotëch na ùtrzëmanié òrnągù i czëstoscë w gminie Wejrowò dosta Socjalnô Spółdzelniô „Kaszubia”.
  • 1850 ùczniaków i 150 szkólnëch ze szkòłów w gminie Żukòwò je òbjimniãté programą „Dzieciaki Bystrzaki”.

   


  STRZODA, 1 strëmiannika

  • Wiertelnik Regionalné Nowinë, jaczégò 12 numer wëszedł w ùszłim miesącu – sã skłôdô z lëste ksążków i jinëch pùblikacjów jaczé sã tikają Pòmòrzégò.

  Wòjewódzkô bibloteka chce dzãka temù zgromadzëc wiédzã ò wszëtczim co wëchôdô na ksążkòwim rinkù. Dzãka robòce biblotekarzów wiémë, że pòpët je na beletristikã, le wëdôwóné są téż biografie, czë ùczałé dokazë. W “Nowinach” më nalézemë biblograficzné notë, a téż jinternetowi pòwrózk do wëdôwiznë – jeżlë takô je. Ta lësta je zrobionô z mëslą ò biblotekach na całim Pòmòrzim jaczé nie òrientëją sã we wszëtczich nowinach, ale je widzec, że cządnikã jinteresëją sã téż wëdôwcowie – gôdała na naszi antenie redachtórka wëdôwkù Jiwóna Jocz-Adamkòwicz. Jesz jedną rolą Regionalnëch Nowinów je mònitorowanié i analiza rozwiju rinkù ksążczi. Wniosk, jaczi òdkôzała Jocz-Adamkòwicz to zajinteresowanié naszą zemią wëdôwców z bùtna. Z kaszëbskòjãzëkòwëch nowinów wikszi dzél to pòézjô, całi czas felëje prozë, jakô colemało je wëdôwónô we fòrmie pòkònkùrsowëch antologiów. W òstatnëch latach czãśtotlëwòsc wëdôwaniô pò kaszëbskù ùtrzëmiwô sã na ti sami niwiznie. Wicy je za to ùczałëch dokazów, taczich jak Gramatika Kaszëbsczégò Jãzëka Hanë Makùrôt. Z całą lëstą wëdónëch niedôwno ksążków mòże sã zapòznac na stronie Wòjewódzczi Bibloteczi we Gduńskù.

  • 700 tësący złotëch – na ùtrzëmanié òrnągù i czëstoscë w gminie Wejrowò – dosta Socjalnô Spółdzelniô „Kaszubia”.

  Ùchwôlënk ò roczny dotacje radny mają przëjãté na òstatny sesje. Samòrząd ju drëdżi rôz wspiarł Kaszubiã. – To je fòrmalny ùchwôlënk, dëtczi dlô spółdzelnie më ju mómë na ùszłi bùdżetowi sezje zabezpieczoné – gôdô wójt gminë Wejrowò Henrik Skwarło. Zadania spółdzelnie to przede wszëtczim sprzątanié i wëwòżenié nieczëstosców. Zatrudniony tam są m. jin. niefùlsprawny, abò zagrożony spòlëznowim wëkluczenim, dzãka czemù gmina nie darwô zlecywac tëch zadaniów bùtnowim pòdmiotóm. Kaszubia je stwòrzonô w 2015 rokù. To je pierszô w pòmòrsczim wòjewództwie spółdzelniô prowadzonô wëcmanim przez dwa samòrządë – wejrowsczé krézowé starostwò i gminã Wejrowò.

  • 1850 ùczniaków i 150 szkólnëch ze szkòłów w gminie Żukòwò – je òbjimniãté programą „Dzieciaki Bystrzaki”.

  Na ten cél gmina dosta wicy jak 3 mln 300 tës zł eùrodëtków. Przédné założenia to je zwikszenié wiédzë i ùmiejãtnotów, rozwijanié kreatiwnoscë i pòdnôszanié warkòwëch kòmpetencjów.
  W trzësnôsce szkòłach są prowadzoné dodôwkòwé rozwijającé zajmë z matematiczno-rodowëch, jãzëkòwëch, jinfòrmaticnëch czë ùczało-technicznëch przedmiotów òpiartëch na zasadze eksperimeńtu. To dô téż wërównawczé i terapeùticzné zajmë, òrganizëje sã edukacjowé wanodzi – np. do Experimeńtu czë Hewelianum. Młodi mdą téż pòznôwelë i szlifòwelë krëjamnotë żeglowaniô – m. jin. na żeglarsczim feriowim òbòzu. W programie sã ùczą téż szkólny – metodów ùczbë z wëzwëskanim nowëch technologiów. Projecht „Dzieciaki Bystrzaki” mdze realizowóny do czerwińca na drëdżi rok. Gmina Żukòwò na niegò dosta wicy jak 3 mln 300 tësący złotëch i dołoża niecałé 200 tës. zł. z gwôsnégò bùdżetu.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑