Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 6 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.03.06 (csb)

  • Zaregistrowónégò głosu Jana Trepczika szëkają we Wejrowie w mùzeùm.
  • W Chònicach òni fejrowelë 60 lat partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.
  • W Gdinie òni chcą zebrac trzë tësące pòdpisów pòd bédënkã bezpłatnëch przejazdów gardową kòmùnikacją dlô nômłodszich.

   


  PÒNIEDZÔŁK, 6 strëmiannika

  • Zaregistrowónégò głosu Jana Trepczika – szëkają we Wejrowie w mùzeùm.

  Wszëtkò w òbrëmienim projechtu “Jan Trepczyk – pieśniodziej kaszubskiej ziemi. W 110 rocznicę urodzin”. W mùeùm żdżą za nagraniama wëpòwiesców i piesniów spiéwónëch przez aùtora nôrodnégò kaszëbsczégò himnu, pòetë i kòmpòzytora. Głos Méstra Jana mdze do ùczëcô na platce jaką Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi planëje wëdac. 110-tą roczëznã ùrodzeniô Trepczika w òbrëmienim projechtu ùtczimë na pôrã ôrtów – gôdô Tomôsz Fópka, direchtór ti placówczi. Wôrt je nadczidnąc, że mùzeùm wespół z Bôłtëcczim Dzénnikã ju mô wëdóné platkã z przemówienim Jana Trepczika na ùroczëznie kòrunacje Matczi Bòsczi Swiónowsczi na Królewą Kaszëb. Terô òkróm ti mòwë mùzeùm mô w swòjim zbiérze jiné zwãkòwé szlachë jegò dzejalnoscë i ùtwórstwa. Całi czas równak szukô za nagraniama jegò spiéwù i gôdczi. Jeżlë chtos mô taczé zwãkòwé zôpisë, abò je w sztãdze je wskazac je proszony ò zgłoszenié sã do Mùzeùm we Wejrowie. Całą gôdkã z najim gòscã Tomaszã Fópką jidze pòsłëchac na radiokaszebe.pl.

  • Dozérają i rozkòscérzają kaszëbiznã – na pôłniowëch greńcach ju 60 lat.

  W Chònicach béł fejrowóny jubileùsz partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Ùroczëzna to bëła leżnosc do nôdgrodzeniô zaangażowónëch nôleżników, przëbôczeniô historie partu i zwënégów. Na 60 roczëznã pòwsta pùnlikacjô ò historie KPZ w Chònicach pt. „Z Kaszëbów rodem”. Ùroczëzna sã skùńcza òdemkniãcym jubileùszowégò wëstôwkù i kòńcertã Paùla Ruszkòwszégò.

  • Mają ju minimùm pòpiarcô – le téż jima to szmakô za wicy.

  W Gdinie tamtészi part stowôrë Pòlskô Jinicjatiwa zbiérô pòdpisë pòd bédënkã bezpłatnëch przejazdów gardową kòmùnikacją dlô ùczniaków spòdlëcznëch szkòłów i młodszich dzôtków. Za realizacjã ùdbë bë przëszło półtora mëliona złotëch na rok. Jistné rozrzeszenia są ju w Kòłobrzegù i Krakòwie wprowadoné, a òd nowégò szkòłowégò rokù téż we Warszawie. Pół tësąca pòdpisów je ju zebróné w akcjach òrganizowónëch pòd hańdlowima ceńtrama w miesce. Zbiéróné są równak dali – jich mô bëc wicy jak trzë tësące. Trzë tësące pòdpisów chcą w Gdinie zebrac w trzë miesące. Nôblëższô leżnosc cobë pòprzéc ùdbã bezpłatnëch przejazdów dlô dzôtków mdze 7 strëmiannika pòd Targòwiszczã Chiloniô.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑