Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 19 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.04.19 (csb)

  • Rëmiô sã rëchtëje na 19 Zjôzd Kaszëbów.
  • Òwiniãcé chmielã, dëtk włożony do bóta, tuńc bùtnowëch – to niejedné ze zwëków pòkôzóné wczora na premierze filmù “Kaszësczé wieselé” w Kaszëbsczi Filharmónie.
  • Ju blós miesąc òstôł do nôwikszi na Kaszëbach rozegracje w ritmach disco polo – Szlagrowi Majówczi w Stãżëcë.

   


  STRZODA, 19 łżëkwiata

  • Rëmiô sã rëchtëje na – 19 Zjôzd Kaszëbów.

  Je ju logò, dérëje jesz nabór wëstôwców na Jôrmark, jaczi mdze w òbrëmienim swiãta. Rëmiô to je latos gòspòdôrz Zjôzdu, jegò 19 edicjô mdze w pierszą sobòtã lëpińca. – Më sã spòdzéwómë kòle 10 tësący lëdzy – gôdô prowadny gardowi radzëznë Ariél Synicczi. Wëstôwcowie mògą sã zgłosziwac do 30 łżëkwiata. Jôrmark mdze na terenie Gardowégò Òstrzódka Spòrtu i Rekreacje. Za ùczãstnikama Zjôzdu Kaszëbów mdą téż żdac atrakcje w Stôrowiejsczim Parkù przë Gardowim Dodomù Kùlturë. Cobë kòmùnikacjowò spiąc òadwa place gard pòstawi dreptôk wedle Zagórsczi Strëdżi. Je ju téż wëbróné logò rozegracje. Merk Zjôzdu Kaszëbów w Rëmi je wëbróny strzód 32 bédënków. Nôlepszi mô przërëchtowóné Gréta Soroka, dobiwcka dosta 1500 zł nôdgrodë.

  • Dramaticzny Teater z Lëzëna wëstôwiôł dokôz “Wieselé” Tomasza Fópczi na binie – òd wczora mòże sã pòchwôlëc téż filmòwą realizacją.

  Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié wespół z Mùzeùm we Wdzydzach i tą grëpą aktorów realizowelë projecht w jaczim szło ò pòkôzanié wieselnëch zwëków na ekranie. Òdjimczi bëłë nagriwóné w bùdinkach i òbéńdach Wdzydzczégò Etnografnégò Parkù. Wczorajszô premiéra wëfùlowa zalã Filharmónie we Wejrowie, a lëdze nié le òbezdrzelë film, le téż sã doznelë jak wëzdrza robòta na planie. Gôdô reżisérka filmù Tatiana Slowi. Strzód pùblicznoscë dominowałë pòzytiwné òbtaksënczi, jaczé sã tikają mùzyczi, na przëmiôr melodie skòmpònowóny na bazunach, aktorsczi grë a téż szpòrtownëch elemeńtów. Tu richtich brawa dostôł Sławòmir Jónkòwsczi jaczi zagrôł starëszka. Film mô bëc emitowóny w jinëch placach, midzë jinyma w Lëzënie, skądka pòchôdają aktorowie.

  • Ju blós miesąc òstôł do nôwikszi na Kaszëbach rozegracje w ritmach disco polo – Szlagrowi Majówczi w Stãżëcë.

  Łoni rozegracjô przëcygnãła pôrãdzesąt tësący lubińców rozriwkòwi mùzyczi. W gminie òni liczą, że terô frekwencjô jesz ùrosce pò to sã ùdało zakòńtraktowac nôwikszą gwiôzdã tegò zortu – Zeneka Martiniuka z karnã Akcent. To je spiéwôk bëlno znóny słëchińcóm Gòspòdë Radia Kaszëbë, ùtwórca taczich szlagrów jak Przez twe oczy zielone, Przekorny los, Prawdziwa miłość to ty. To je ju wiedzec, że wëstąpi skòpicą gwiôzdów: Piękni i Młodzi, Andre, Boys, Classic, Long&Junior, Extazy, Exaited, Power Play, Top Girls i Jorrgus – wërechòwiwô wójt gminë Stãżëca Tomôsz Brzoskòwsczi. Wstãp na Szlagrową Majówkã w Stãżëcë mdze za darmòka, transmisjã przeprowadzy Telewizjô POLO TV.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑