Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 20 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.04.20 (csb)

  • Ò mòrzu i pò kaszëbskù – 20 chùrów zaspiéwô na dwadniowim festiwalu we Wejrowie.
  • Gmina Pùck zaczinô całowną termòmòdernizacjã bùdinków.
  • Gełda szkòłów i nowi jinternetowi pòrtal – w Gdinie òni mają pòmòc gimnazjalëstóm w wëbranim edukacjowi stegnë.

   


  CZWIÔRTK 20 łżëkwiata

  • Ò mòrzu i pò kaszëbskù – mdą spiéwałë chùrë na dwadniowim festiwalu we Wejrowie.

  To mdze ju 23-cô edicjô Òglowòpòlsczégò Festiwalu Piesnie ò Mòrzu. Chùrë mają 15 minut na prezentacjã. W dobranim repertuaru pòmôgelë robòtnicë Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi. – Më mómë ùprzistãpnioné nasz zbiér, sélómë nagrania kaszëbsczi wëmòwë – òpisywô direchtór placówczi Tomôsz Fópka. Frekwencjô je bëlnô, to dô 20 chùrów. Festiwal sã zaczinô 21 łżëkwiata ò 6 wieczór paradą chùrów na Placu Jakóba Wejra, gòdzënã pózni ùroczësti kòńcert we Filharmónie. W sobòtã kònkùrsowé przesłëchania mdą òd 9:00 do pół piąti w mùzyczny szkòle, galowi kòcert we Filharmónie ò 7 wieczór. Towarzącą rozegracją je kònferencjô pòswiãconô Janowi Trepczikòwi w 110-tą roczëznã ùrodzeniô. Òna mdze witro w mùzeùm we Wejrowie òd 10:00 do 4:00.

  • Mô bëc barżi òbszczãdno, piãkno, ze wzątkã dlô strzodowiszcza – gmina Pùck zaczinô całowną termòmòdernizacjã bùdinków.

  Doceploné mdą szkòłë w Swôrzewie, Mierëszënie, Gnieżdżewie i Pôłczënie, a téż bùdink Dobrowólny Fòjerwérë w Pôłczënie i Wiejsczégò Dodomù Kùlturë w Strzélnie. Kòszt tëch jinwesticjów je òbrechòwóny na 6 i pół mëliona złotëch, pòłowã pòkrëje ùdëtkòwienié. Gmina dosta na ten cél wicy jak 3 mln 800 tës. zł z tzw mechaniznë ZIT. – Kòsztë są wiôldżé, ale to dô wiele òbszczãdnosców – gôdô wójt gminë Pùck Tadeùsz Pùszkarczuk. Projecht mdze 2 lata dérowôł. W pierszim etapie latos termòmòdernizacjô mdze zrobionô w bùdinkù OSP w Pôłczënie i w spòdlëcznëch szkòłach w Pôłczënie i Gnieżdżewie.

  • Gełda szkòłów dlô trzecych klasów gimnazjów mdze – w pòniedzôłk w Gdiniô Arenie.

  Pòmòcą w wëbranim pasowny placówczi służi téż nowi pòrtal – gimnazjanastart.pl Na pòniedzôłkòwi gełdze młodi mdą sã mòglë zapòznac z bédënkã gdińsczich wëżigimnazjalnëch szkòłów. To dô jich 22, w tim 14 liceów i 8 karnów warkòwëch szkòłów. W Gdiniô Arenie ùczniacë mdą mielë leżnosc pòznac swòjëch przińdnëch szkólnëch i starszich kòlegów, pògadac ò bédënkù szkòłë i atmòsferze jakô tam panëje. To dô téż prezentacje Gdińsczégò Ceńtrum Wespiéraniô Pòdjimiznów, kònsultacje z warkòwima dorôdcama i pòkôzczi fizycznëch eksperimeńtów w wëkònanim edukatorów z Ceńtrum Nôùczi EKSPERYMENT. Gełda mdze 24 łżëkwiata òd 9:00 do 3:00 w Gdiniô Arenie. Programã mòże nalézc na pòrtalu www.gimnazjanastart.pl, jakô pòmôgô téż przë wëbranim edukacjowi stegnë.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑