Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 24 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.04.24 (csb)

  • Kònferencjô pòswiãconô Janowi Trepczikòwi pòprzédzëła Festiwal Piesnie ò Mòrzu.
  • Gòspòdënie z całégò Pòmòrzô w sobòtã zjachałë na turniér do Lëzëna.
  • Wnet 80 młodëch lëdzy riwalizowało w kònkùrsu kaszëbsczégò jãzëka w McDonaldze w Pùckù.

   


  PONIEDZIAŁEK, 24 kwietnia

  • Piątkòwi pòrénk we wejrowsczim mùzeùm minął pòd znakã Méstra Jana – jegò ùtwórstwa i dzejalnoscë.

  Aùtór kaszëbsczégò himnu béł przedstawiony na wëstąpieniach a téż wëstôwkù, jaczi prezeńtëje kòżdi gón, na jaczim dzejôł Trepczik. Rollupë mają pòkazac jegò i jakno artistã i dzejarza jaczi pòtikôł sã z represjama. Mòżemë gò téż pòznac prosto jakno człowieka – pòwiôdô wnuk Trepczika Radosłôw Kamińsczi jaczi je aùtorã wëstôwkù. Mòżemë na wëstôwkù pòznac téż dzeje represjów z jaczima Méster Jón sã pòtikôł. Temù pòswiãconô bëła prelekcjô Sławòmira Fòrmelë, historika jaczi na łamach miesãcznika Pòmeraniô zajimô sã témą dzejaniów Krëjamnëch Służbów. Co wôżné, Trepczika traktowalë lëchò nié le kòmùnyscë, le ùstëgòwanié zaczãło sã przed wòjną – przekònywô Fòrmela. Kònferencjô bëła zòrganizowónô w 110-tą roczëznã ùrodzeniô aùtora pòlskò-kaszëbsczégò słowarza. Rollupòwi wëstôwk je do òbezdrzeniô w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie, mô sã pòjawiac téż w jinëch placach.

  • 14 Kòłów Wiejsczich Gòspòdëniów wëbrónëch na krézowëch eliminacjach – zaprezeńtowało sã na 14 turniérze KGW w Lëzënie.

  Białczi prezeńtowałë swòje ùmiejãtnotë kùlinarné i artistné w 5 kategòriach. Wiejscżé Gòspòdënie dzejają non profit i temù achtniãcé jich dzejalnoscë na turnierze dôwô wiôglą ùcéchã – gôdô przédniczka lëzyńsczégò GOKù Kristina Pòtrëkùs. Òkróm kùcha z brzadã białczi mùszałë sã zmierzëc w 4 jinëch kategòriach – prezentacjô tôflë pt. “Pokolenia”, kònkùrs módë, kabaretnô frańtówka pt “Jak nie my to kto” i Tuńc “Z bajki”. Grand Prix, trafiło na Kòcewié, do KGW Rokocin. Sukces më zawdzãcziwómë temù, że wëmieniwómë doswiôdczenié z jinyma Kòłama, a riwalizacjã traktëjemë jakno zôbawã. Gôdô Jiwóna Czaja z KGW Rokocin. Ò pòstawie bezjinteresowny robòtë dlô jinëch, z jaczi Kòła Gòspòdëniów są znóné mòglë sã téż przekònac w Lëzënie. Przed ògłoszenim efektów béł charitatiwny kòńcert z gwiôzdama Kaszëbsczégò Jidola na jaczim na rzecz Paùlënë bëłë sprzedôwóné rozmajité przedmiotë. Kòła spòntaniczno pòdzëlëłë sã swòjim rãkòdzełã.

  • W Pùcczi restaùracje McDonalds le pôrã lëdzy zafelało – do rekòrdu frekwencje.

  78 ùczniaków szkòłów z krézów pùcczégò, wejrowsczégò, lãbòrsczégò i Gdinie mùszało zaprezeńtowac recytowóny abò spiéwóny tekst i przeprowadzëc krótką gôdkã z jurorama. Deją kònkùrsu je to, żebë pòsobné pòkòlenia widzałë, że gôdanié pò kaszëbskù je wôrtnotą i szansą na rozwij. W przekazywanim tëch wôrtnotów pòmôgają kréwny, jaczi dopingùją młodëch artistów – gôdô Jack Chòdakòwsczi – miéwca pùcczégò McDonaldsa i ùdbòdôwôcz kònkùrsu. W ùprocëmnienim do warającëch prawie eliminacjów Rodny Mòwë tuwò nie jidze ò artistną stronã, le w niedzelã dzecë i młodzëzna mùsza przekònac kòmisjã do znajemnotë jãzëka. Wôżnô je charizma – cwierdzy Szëmón Helãd, nôleżnik kòmisje. Nôlepszi sã òkôzelë bëc gimnazjaliscë, w tim karnie kòżdi ùczãstnik béł wëprzédniony.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑