Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 28 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.04.28 (csb)

  • Wejrowò sã terô nie włączi do projechtu Metropòlitalnégò Kòła.
  • Ò bezpiecznym zachòwanim na drodze òni wszëtkò wiedzą – pòmòrsczi ùczniacë riwalizëją w Òglowòpòlscizm Turniere Drogòwi Rëszbë.
  • Kòscérsczé szkòłë przëchłoscywałë absolweńtów gimnazjów czekawim bédënkã i wësoką niwizną ùczbë.

   


  PIĄTK, 28 łżëkwiata

  • Wejrowò sã nie włączi jesz do projechtu – Metropòlitalnégò Kòła.

  Wëszëznë Gardu są procëm decyzje radnëch w ti sprawie. Jidze ò projecht do jaczégò w pòłowie łżëkwiata sã włączëło 14 pòmòrsczich samòrządów jak Stãżëca, Rëmiô, Pùck i Wiôlgô Wies. Wëcmanim òni chcą ùprzistãpnic do wëpòżëczaniô 3 i pół tësąca kòłów. Do tegò projechtu chcą sã téż włączëc radny z Wejrowa – wikszi dzél béł za tą ùdbą na òstatny sesje radzëznë gardu. Mają równak ùczëté, że Wejrowa na to nie stac, co mô rozgòrzoné m. jin. radnégò Mateùsza Szmëta. Kòsztë to je jedno – òdpòwiôdô zôstãpca prezydeńta Wejrowa Bejata Rutkewicz – dôwającë bôczënk, że ò technicznëch detalach projechtu na dzysô je mało wiedzec. Wëszëznë gardu bédëją wrócëc do diskùsje ò metropòlitalnym kòle czej sztôłt ti systemë mdze òbrobiony. Przëstojnicë projechtu z pòsobnyma dzejaniama żdżą za òficjalnym pismionã òd prezydeńta Wejrowa do prowadnégò radzëznë – ò niemòżlëwòce zrealizowaniô przëjãtégò ùchwôlënkù.

  • Ò ùbëtnym zachòwanim na drodze – òni wszëtkò wiedzą.

  Dzecë z kartësczégò krézu pòpisałë sã znajemnotą przepisów na eliminacjach 40 Òglowòpòlsczégò Turnieru Bezpiekù Drogòwi Rëszbë. Karna z rozmajitëch szkòłów sã zmierzëłë w 4 kònkùrencjach: teòreticzny, prakticzny, na szpùrze przeszkòdów i przë pierszi pòmòcë. Przez taczé kònkùrsë dzôtczi ùtrwaliwają wiédzã jakô mòże sã jima przëdac w praktice. Nôlepszi w eliminacjach wësztartëją w wòjewódzczim turnierze. Òkróm kartësczégò krézu reprezeńtacjã mają wëbróné téż w pùcczim krézu – dze bezkònkùrencjowi sã òkôzelë ùczniac Spòdlëczny Szkòłë w Żelëstrzewie.

  • Przëchłoscywelë swòjëch ùczniaków kółkama zajinteresowaniów – czekawima wanogama i wësoką niwizną ùczbë.

  Wëżigimnazjalné szkòłë w Kòscérznie miónkòwałë sã w rozkòscérzanim swòjégò bédënkù strzód absolweńtów gimnazjów. Pôrãset lëdzy w òbrëmienim Òdemkłégò Dnia òdwiedzëło 4 placówczi: Òglowòsztôłcącé Liceùm m. Józefa Wëbicczégò i trzë Krézowé Karna Szkòłów. Gimnazjaliscë mòglë òbezdrzec wiele szpecjalno przërëchtowónëch na ten dzéń stojiszczów i pòkôzków, zwiedzëc warstatë i ùczbòwé zale. Z ùczãstnikama Òdemkłégò Dnia w kòscérsczich szkòłach gôda Ana Cupa-Dzemińskô. Rekrutacjô do wëżigmnazjalnëch szkòłów sã zacznie 8 maja i mdze dérowac do 14 czerwińca.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑