Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 9 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.05.09 (csb)

  • W Dzemianach òni sã rëchtëją do realizacje nôwikszi latos gminowi jinwesticje.
  • Rëgnãłë zapisë do 9 Kaszëbsczi Paraòlimpiadë jakô mdze 11 czerwińc w Lëzënie.
  • Na „Noc z filozofią Józefa Chełmòwsczégò” rôczi Ceńter Kùlturë i Bibloteczi w Brusach.

   


  WTÓRK, 9 maja

  • W Dzemianach òni sã rëchtëją do realizacje nôwikszi latos – gminowi jinwesticje.

  To mdze pòstawieniô karnôlizacjowi sécë w Redëniu i Kaliszu wôrt wnet 5 mln zł. Robòta òbjimnie téż mòdernizacjã wëbrëkòwóny òczëszczalnie sceków w Parowi. Je prawie ògłoszony przetôrg na realizacjã zadaniô. – Dzãka ti jinwesticje më przede wszëtczim ùprawimë kwalitet żëcô mieszkańców – pòdsztrichiwô wójt Lészk Pòbłocczi. Pòstsawienié karnôlizacje w gminie Dzemiónë je ùdëtkòwionô z eùrodëtków. Robòta sã mô zaczic òb lato i dérowac do pòłowë przińdnégò rokù.

  • Rëgnãłë zapisë do 9 Kaszëbsczi Paraòlimpiadë – jakô mdze 11 czerwińca w Lëzënie.

  Ji cél to je szerok rozmiónô jintegracjô, jakô je téż prowadnym mòtiwã òrganizatora miónków – Stowôrë Jintegracjowô Swietlëca „Skrzidło Anioła”. Twòrzą je niefùlsprawné dzecë i jich starszi z gminë Lëzëno, wspòmôgiwóny przez wòluntérów i lubińców. Paraòlimpiada to je spòrtowé swiãto i leżnosc do zbiéraniô dëtków. Lëczba ùczãstników Kaszëbsczi Paraòlimpiadë kòżdi rok rosce – na òstatny sã bawiło wicy jak 130 niefùlsprawnëch dzôtków. Zajinteresowónëch ùdzélã jô òdsélóm na stronã Gminowégò Òstrzódka Spòrtu, Rekreacje i Turisticzi w Lëzënie, jaczi wspòmôgô òrganizacjã rozegracje.

  • Na „Noc z filozofią Józefa Chełmòwsczégò” – rôczi Ceńter Kùlturë i Bibloteczi w Brusach.

  Ùczãstnicë òsoblëwégò pòtkaniô mdą diskùtérowac ò przemijanim, religie, astronomie i tatczëznie.
  Józef Chełmòwsczi je nazéwóny kaszëbsczim Leonardo da Vincim, patronëje latosym wëdarzenióm w Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim. Ùmarł 4 lata nazôd, w swòjëch artistnëch dokazach òn pòrësziwôł filozofné, religijné, historiczné i pòliticzné zagadnienia. – Më chcemë ò nich pògadac i zajinspirowac do diskùsje młoëch – zapòwiôdô Ana Òrlikòwskô, direchtórka brusczégò Ceńtra. Pòtkanié mdze w nocë z 13 na 14 maja w Kaszëbsczi Kôce w Brusach-Jagliach. To sã mùszi rëchli zapisac.

  • Rëmiô dobëła w samòrządowëch regatach – TrójCup.

  To ju ósmô edicjô miónków w jaczi òkróm pòpùlarizacje żeglowaniô przédnym célã je jintegracjô mieszkańców Wejrowa, Redë, Rëmi, Trzëgardu i całi Nordë. Regatë òrganizëje Stowôra Gminów Môłi Trzëgard. Dwadniowé miónczi bëłë rozgriwóné na szpùrze Gdiniô-Hél, wësztartowało w nich 7 samòrządowëch karnów. Pòpierszim dniu szansã na dobëcé ùchòwałë 3 grëpë – òkróm rëmsczi téż karna z Hélu i Wejrowa. Òstatny biég zdecydowôł, że przechòdny pùchôr TrójCup trafił do Rëmi.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑