Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 19 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  0

  Klëka 2017.05.19 (csb)

  • Kùrsë jaczé pòmògą szkólnym stwòrzëc dobré programë nôùczi kaszëbsczégò òrganizëje Gduńsczi Ùniwersytet.
  • Pòznają lëdzy i pòmëszlą co razã zrobic dlô swòjëch miészëznów – łużëcczi sztudérze wizytëją Kaszëbë.
  • Strzód 10 bédënków mieszkańcowie Hélu mdą wëbiérac w latosy edicje òbëwatelsczégò bùdżetu.

   


  PIATK, 19 maja

  • Jak przërëchtowac ùczbë kaszëbsczégò jãzëka wedle nowëch reglów – w òsmëklasowi spòdlëczny szkòle?

  Tegò sã mdą mòglë naùczëc szkólny na doszkòliwającëch kùrsach, jaczé rëchtëje Gduńsczi Ùniwersytet. Tamtészé Ceńtrum Kaszëbsczégò Jãzëka i Kùlturë pòd kùńc czerwińca òrganizëje 24- gòdzënowé szkòlenié jaczé sã tikô kònsztruòwaniô progamów ùczbë do kaszëbsczégò jãzëka. Òne mùszą bëc zgódné z nowim programòwim spòdlim do przëjãtim niedôwno przez Minysterstwò Edukacje. – To je czësto nowô realnota, më chcemë szkólnym pòmòc sã w tim nalézc. – gôdô dr Justina Pòmiérskô z Gduńsczégò Ùniwersytetu. Kùrs mdze 24, 26 i 27 czerwińc na Gduńsczim Ùniwersytece. Zgłoszenia do mòże sélac do 9 czerwińca na adresã centrumkaszubskie@ug.edu.pl

  • Pòznają lëdzy i pòmëszlą co razã zrobic dlô swòjëch miészëznów – łużëcczi sztudérze wizytëją Kaszëbë.

  Karno złożoné ze sztudérów sorabisticzi na Ùniwersytece w Lipskù pòd dozérã profesora Edwarda Wornara pòznôwają etnofilologów, dzejarzi i zwiedzywają wôżné dlô Kaszëb place. Wszëtkò temù, cobë pòznac socjolingwisticzną sytuacjã Kaszëbów i przërównac jã do swòjëch realiów. Ò gòscach òpòwié Adóm Hébel.

  • Strzód 10 bédënków mdą wëbiérac mieszkańcowie Hélu – w latosy edicje òbëwatelsczégò bùdżetu.

  Welowanié mdze dérowac całi czerwińc. Òni mają prawie òpùblikòwóné lëstã projechtów jaczé zjiscywają wszëtczé warënczi i są przëjãté do welowaniô. Strzód nich to dô bédënk rozbùdowë dwùch placów jigrów, mòntowanié spòmalniwaczów przë Kaptéńsczi i Kòmańdorsczi, mòdernizacjô zalë dlô tuńcarzów w Karnie Szkòłów czë dopòsażenié dobrowólnëch ògniarzów i młodzëznowi grëpë. Do pòdzeleniô je 40 tës. zł. Klarowôł bùrméser Klémens Kónka. Welowanié mdze dérowało òd 1 do 30 czerwińca, mòże welowac kòżdi mieszkańco Hélu jaczi mô skùnczoné 16 lat. Ùrnë staną w Ùrzãdze Gardu i Karnie Òglowòsztôłcącëch Szkòłów.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑