Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 24 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.05.24 (csb)

  • We Wielu sã zaczãło dëchòwé rëchtowanié do wiôldżégò òdpùstu i kòrunacje òbrazu Matczi Bòżi Pòceszbë.
  • 46 finał kònkùrsu „Rodnô Mòwa” mdze w ten wikeńd w Chmielnie.
  • Wicy jak 300 ùczãstników pòbiegnie w latosy Kaszëbsczi 15-tce w Lëzënie.

   


  STRZODA, 24 maja

  • We Wielu sã zaczãło dëchòwé rëchtowanié – do wiôldżégò Òdpùstu Pańsczégò Wniebòwstąpieniô.

  Jich zwieńczenim mdze w niedzelã kòrunacjô òbrazu Matczi Bòżi Pòceszbë. Na ùroczëznach mdze kòle sto ksãżi, w tim primas Pòlsczi abp Wòjcech Pòlôch. Òbrôz z wielewsczégò sanktuarium mdze ùkòrunowóny papiesczima kòrunama, jaczé łoni w Czãstochòwie pòswiãcył papiéż Frãc. – Më sã chcemë baro dobrze przërëchtowac do tegò wëdareniô – pòwiôdô kùstosz sanktuarium ks. Jón Flisykòwsczi, jaczi rôczi wiérnëch na szpecjalné nôbòżéństwa. W ùroczëznach kòrunacje Òbrazu Matczi Bòżi Pòceszbë mô wzyc ùdzél kòle 30 tësący wiérnëch. Przédné ùroczëznë mdą w niedzelã na Wielewsczi Kalwarie ò 10:00.

  • 46 finał kònkùrsu „Rodnô Mòwa” – mdze w ten wikeńd w Chmielnie.

  Tradicjowò tam zjéżdżają dobiwcowie eliminacjów na szczeblach gminowëch i krézowëch. Deja zòrganizowaniô recytatorsczégò kònkùrsu kaszëbsczi lëteraturë sã zrodza w niedaleczi Łątczińsczi Hëce – w 1972 rokù. Tej sã zaprezeńtowelë ùczniacë trzech môlowëch szkòłów, rok pózni to bëło 12 placówków, dzysô to ju je kònkùrs z wòjewódzczim sygã. Jegò cél to je pòpùlarizacjô nôrodny lëteraturë, tradicje i dozéraniô mòwë òjców. Kòżdi z ùczãstników mùszi zaprezeńtowac wëbróną wiérztã i wëjimk prozë – klarëje wespółòrganizatór i przédnik partu KPZ w Chmielnie Gita Michalewicz. Finał mdze w dniach 27-28 maja. Sobòta minie na kònkùrsowëch przesłëchaniach, òb wieczór ùczãstnicë sã pòtkają z lëteratã ks. prof. Janã Walkùszã. Ùroczësté pòdrechòwanié mdze w niedzelã – pò mszë sw. ò 11:00.

  • To je ju szóstô edicjô biégòwi rozegracje – jakô òdbiwô sã na sztrasach i w lasowi scenerie Lëzëna.

  Kaszëbskô 15-stka scygô biegaczów z całi Pòlsczi – na dzysô je jich zapisóné wnet 350, całi czas mòże dołączëc do karna lëdzy jaczi w sobòtã ò 11:00 staną na linie sztartu. Gòdzënã rëchli na miészich distansach sã zmierzą nômłodszi biegacze. Nowiną je distans 6 kilométrowi, jaczi je zabédowóny przez praktików biéganiô – spòrtowcowie zmerkelë, że różnorodnosc terenu dôwô na 15-kilométrowim szpùrze tëli ùmãczeniô co na 22 kilométrach na równy wiéchrzëznie. Zmieni sã téż przebiég szpùru – zapòwiôdô wójt Jarosłôw Wejer. Przédny biég zacznie sã w sobòtã ò 11:00 w Lëzënie. Wicy wiadłów jidze nalézc na stronie www.gosrit.luzino.pl. Całą gôdkã z wójtã Jarosławã Wejrã to mòże òbezdrzec na radiokaszebe.pl.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑