Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 25 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.05.25 (csb)

  • Żeglarsczi Pùchôr Kaszëb corôz mòcniészi. Latos zòrganizëje gò 6 gminów.
  • Na 19 Swiatowi Zjôzd Kaszëbów mdze fardich – w Rëmi pòwstôwô dreptôk wedle Zagórsczi Strëdżi.
  • Familijny geszeft z Chmielna nôdgrodzony w òglowòpòlsczim kònkùrsu.

   


  CZWIÔRTK, 25 maja

  • Żeglarsczi Pùchôr Kaszëb – wiedno wikszi.

  Latos gò zòrganizëje 6 gminów. Òkróm jezorów regatë mdą téż w pùcczim wikù.  Pierszą edicjã trzë lata nazôd òrganizowałë Kartuzë, Stãżëca, Somònino i Chmielno. Terô dołączą do nich Serakòjce i Kòsôkòwò. Planowónëch je téż szesc dwadniowëch sztartów. Pierszi ju za dwie niedzele w Mechelinkach. – To mdze debiut żeglarsczégò Pùcharu Kaszëb na wòdach Pùcczégò Wikù – gôdô Mirosłôw Pikùła, przédnik stowôrë Port Mechelinki. – Dołączenié nowëch partnérów swiôdczi ò wiedno wikszi randze regatów – taksëje Hana Kajeta z UKŻ Lamélka Kartuzë. Łoni w regatach sztartowało strzédno wicy jak 130 miónkarzów. W lëpińcu żeglarzowie mdą sã miónkòwac w Gòwidlënie i Chmielnie, w zélnikù w Òstrzëcach i Stãżëcë ë w séwnikù na Złoti Górze.

  • Do pierszégò lëpińca dreptôk mdze fardich – zagwësniwają w Rëmi.

  Gard mdze gòspòdarzã 19-égò Swiatowégò Zjôzdu Kaszëbóé, gòsce mda m. jin. szpacérowac pò nowim trakce wedle Zagórsczi Strëdżi.
  Wicy jak 600 métrów chòdniszcza z kòłową stegną sparłãczi Gardowi Dodóm Kùlturë z Dãbògòrską sztrasą i dofùlëje pòstawiony w ùszłim rokù piechtny cyg òd bansztrëczi do sztrasë Ôbrama. – To pòmòże w òrganizacje rozegracje, a gòscóm przechôdanié midzë zonama – òpisywô prowadny radzëznë gardu Ariél Sënicczi. Samòrządowcowie z Rëmi mają planë na dalszą rozbùdowã dreptôka: jesz latos mdze zajinsztalowóny mònitoring, a na drëdżi rok pòsobné dzéle, jaczé zrzeszą dreptôk ze sztrasama Stôrowiejską i Mickewicza. Pòstawienié dreptaka wedle Zagórsczi Strëdżi kòsztô bùdżet Rëmi wicy jak 1 mëlión 300 tësący złotëch.

  • Znają métel na sukces – familijny geszeft z Chmielna nôdgrodzony w òglowòpòlsczim kònkùrsu.

  Zaczãlë 20 lat nazôd òd agroturisticzi z piãc jizbama, dzysô prowadzą mòderny gòscyńc, a na drëdżi miesąc òdebierzą nôdgrodã za nôlepszé dzejania w pòdjimiznie z rãków prezydeńta Andrzeja Dudë. Miéwcowie Sztormòwi Grzëpë zgłosëlë swój wëpòczinkòwi kòmpleks do kònkùrsu Sposób na Sukces jaczi promùje nôczekawszé pòdjimiznë na wiejsczich terenach. – Òni naju achtnãlë we familijny kategòrie – gôdô Maria Kòstuch. Sztorëmòwô Grzëpa, pò pòlskù Wichrowe Wzgórze w Chmielnie je nôdgrodzoné jakno jedurné z pòmòrsczégò wòjewództwa. Ùroczëstô gala z wrãczenim nôdgrodów mdze 20 czerwińca.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑