Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 26 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.05.26 (csb)

  • Kaszëbsczi Flis 2017 skùńczony. Żeglarze z Jastarnie wrócëlë do domôcégò pòrtu.
  • Ò miesąc sã przecygnie remòńt Żëtny sztrasë w Żelëstrzewie w gminie Pùck.
  • Spãdzëc czas kòl jezorów i naùczëc sã kaszëbsczégò to mdze mógł na Latny Szkòle. To je slédnô leżnosc cobë sã zapisac.

  PIĄTK, 26-ti maja

  • Kaszëbsczi Flis 2017 skùńczony – żeglarze z Jastarnie wrócëlë do domôcégò pòrtu.

  Kaszëbsczi Flis 2017 skùńczony. Pò 11 dniach żeglowaniô jastarnicë są przëjachóny dodóm. Mają zrobioné wicy jak 1 tës 100 km. Zaczinelë w nul pąkce Wisłë. To dało wiele tôklów – snôdczé wòdë, szluzë, wòdné prądë. Wënôdgrodzëłë to snôżé widoczi i – jak gôdają wszãdze òni sã pòtikelë z żëcznoscą i sympatią. Wërozmiałi béł nawetka kùriéra jaczi ò północë jima przëwiózł partë do mòtóra – pòtrzébnégò w nôczãżészich sztótach rézë. Nôdrãżészi równak béł etap ze Gduńska do Jastarnie. Mało felowało a flisacë bë nie dojachelë do domôcégò pòrtu. Mòcny wiater i wësokô dënëga skażëła tratwã i mòtór. Òd trzecy w nocë to mùszôł wiosłowac – gôdô zmachcony le szczestlëwi Rafôł Kónka. Jastrarnicë mają ju ùdbã na pòsobną rézã, le òni jesz nie chcą nama zdradzac.

  • Dwie niedzele problemów òd pòniedzôłkù mdą mielë szoférowie we Wiôldżi Wsë – temù, że tam je bùdowóné rońdo na Chłapòwsczi sztrase.

  W gardze są ju ùstawioné merczi jaczé gôdają ò òbjazdach. Rońdo pòwstôwô na zbiegniãcym Chłapòwsczi, Czisowi i drodżi do Łebcza – co znaczi, że w tim môlu mdze zamkłi wjôzd z fërtla Czisowô, òbkrãżną drogą mdą téż jachac szoférowie z fërtla Cetniewò, czë Chlapòwa. Dzél Chłapòwsczi mdze zamkłi òd 29 maja do 10 czerwińca.

  • Rozkòpónô jezdniô, tôkle z przeńdzenim dlô piechtnëch i dojazdã do pòsesje – jesz przez pôrã niedzelów mdą mielë mieszkańcowie Żëtny sztrasë w Żelëstrzewie w gminie Pùck.

  Wnet 2 kilométrowi dzél miôł bëc całowno òdnowiony do kùńca maja. Termin skùńczeniô robòtë sã òpózniwô. Òkróm nowi wiéchrzëznë są wëmieniwóné energeticzné i wòdocygòwé sécë – òbtaksowôł wójt gminë Pùck Tadeùsz Pùszkarczuk. Na kadrowi felënk sã nałożëłë do te techniczné tôkle, jaczé mają pòtkóné drogòwcowie pò scygniãcym wiéchrzëznë ze sztrasë. Remòńt Żëtny w Żelëstrzewie kòsztô wicy jak 1 mln 600 tës. zł.

  • Spãdzëc czas kòl jezorów i naùczëc sã kaszëbsczégò –  to mdze mógł na Latny Szkòle.

  To je slédnô leżnosc cobë sã zapisac. To ju 3-cy rok, czej Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié òrganizëje kùrs kaszëbsczégò jãzëka w snôżi scenerie Kaszëbsczi Szwajcarie. Òkróm teòreticznëch, jintensywnëch zajmów ùczãstnicë zwiedzywają place w rozmajitëch partach Kaszëb i szlifùją prakticzną stronã jãzëka przez gôdanié z pòtkónyma lëdzama. Razã ùczãstników czekô 120 gòdzënów ùczbë, w tim wëjazdë do Wdzydzów, Bëtowa, Trzëgardu, Wejrowa, czë Słëpska. 1-égò lëpińca kùrsańcë spãdzą w Rëmi na Zjezdze Kaszëbów. Kòszt kùrsu to je 1000 zł, zgłoszeniowi fòrmùlar to mòże nalézc na stronie kaszubi.pl.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑