Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 30 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.05.30 (csb)

  • Pierszi projecht pierszégò òbëwatelsczégò bùdżetu we Wiôldżi Wsë je fardich.
  • Na Agrotôrdżi rôczimë nié blós gòspòdarzów – ju w ten wikeńd wiôlgô rozegracjô w Lubaniu.
  • Na Dzéń Dzecka Trefliczi rôczą do Ergo Arenë. W programie kòńcert Margaret, nie zafelô téż kaszëbsczich elemeńtów.

   


  WTÓRK, 30 maja

  • Pierszi projecht pierszégò òbëwatelsczégò bùdżetu we Wiôldżi Wsë je fardich – skùńczëło sã ùcwiardzywanié dzéla Harcersczi sztrasë.

  To jeden z dwùch wëjazdów we fërtlu Cetniewò – kluczowô sprawa dlô mieszkańców i letników, òsoblëwie w latnëch miesącach. Piôskòwi dzél do Chłapòwsczi Drodżi béł w lëbim stanie, za wicy jak 200 tës. zł. òn je ùcwiardzony platama Yomb. – To je historiczny sztërk, bò to je pierszi projecht zabédowóny i wëbróny przez mieszkańców w òbëwatelsczim bùdżece – gôdô bùrméster Wiôldżi Wsë Róman Kùżel. Kòszt ùcwiardzeniô Harcersczi sztrasë wnet sã pòkriwôł z dëtkama dónyma na pierszi òbëwatelsczi bùdżet i béł jedurnym zacwierdzonym do realizacje. Tą razą to dô jich wicy – dzãka wikszim dëtkóm do wëzwëskaniô i òbniżenim limitu. Mieszkańcowie gminë zabédowelë téż wiele mni kòsztownëch zadaniów. W drëdżi edicje òbëwatelsczégò bùdżetu w gminie Wiôlgô Wies mają złożoné 33 wniosczi, do 25 czerwińca mdą werifikòwóné. Welowanié mdze w séwnikù.

  • Na Agrotôrdżi rôczimë nié blós gòspòdarzów – ju w ten wikeńd wiôlgô rozegracjô w Lubaniu.

  Òrganizatorã je Pòmòrsczi Òstrzódk Gbùrsczi Doradzëznë. Na Tôrgach Gòspòdarze mdą mòglë òbezdrzec i pògadac ò sprzãce do robòtë w pòlu, zaprezeńtowóné mdą téż nôlepszé zwierzãta w chòwach, a PODR przërëchtowôł meritoriczną pòmòc. Przëdatné jinfòrmacje i materiale mómë przëszëkòwóné téż dlô tëch co ni mają gòspòdarczi – gôda w pòrénkòwi aùdicje Éwa Szimańskô, zôstãpcka direchtora Pòmòrsczégò Òstrzódka Gbùrsczi Doradzëznë. Rozegracjô mdze 3 i 4 czerwińca w Lubaniu. Latos PODR fejrëje 60 lecé jistnieniô, temù Agrotôrdżi mdą zrobioné z wiôldżim szwągã. Gwiôzdą drëdżégò dnia mdze karno Weekend znóné ze szlagru “Ona tańczy dla mnie”.

  • Ùtwórcowie bôjczi znóny z òglowòpòlsczi telewizje pòd titlã “Familia Treflików” – rôczą môłëch òbzérników na Dzéń Dzecka.

  4 czerwińca na Ergo Arenie òd 10:00 za dzôtkama mdze żdac skòpicą atrakcjów. Bôjka, w jaczi mòże nalézc kaszëbsczé elemeńtë pòwiôdô ò zelonëch môłëch stwòrzeniach, jaczé sã zwią Trefliczi. Prawie jich mdze mógł pòznac na szpecjalnym wëdarzenim, na jaczim pòkôżą sã téż môłé taleńtë – më zòrganizowelë kònkùrs na nôlepszé wëkònanié frantówków z filmù i z jinégò repertuaru, jaczégò rozrzeszenié mdze na wëdarzenim – gôdô Patricjô Wòjtkòwiôk-Skóra. Programa zapòwiôdô sã bòkadno – zagwësniwô. Familiô Treflików to je jedurnô bôjka w pùblëczny telewizje, w jaczi je widzec kaszëbsczé elemeńtë. Ji ùtwórcowie zapòwiôdają, że òkróm kaszëbsczi piesnie wëkònóny przez Werónkã Kòrtas mdą mielë starã przërëchtowac kaszëbskòjãzëkòwi dubbing dzélëków.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑