Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 1 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.06.01 (csb)

  • Wnet wiertel mëliona złotëch dôł samòrząd wejrowsczégò krézu na retanié sakralnëch zabëtków.
  • Òd priwatnëch pamiątków do kùlturalny jinstitucje – kartësczé mùzeùm fejrëje 70 gebùrstach.
  • W Strzépczu w gminie Lëniô mdze w sobòtã trzecy Òglowòpòlsczi Festiwal Religijny Piesnie „Pater Noster”.

   


  CZWIÔRTK, 1 czerwińca

  • 240 tës. zł na retanié sakralnëch zabëtków dostało sédmë parafiów – z wejrowsczégò krézu.

  Wkòscołach w Lëzënie, Sasënie, Czelnie i Gòrze probòszczowie wëzwëskają ùdëtkòwienié na renowacjã witrażów i doceplenié òknów. Parafiô w Zwartowie sã weznie za remòńt mùrów, a wejrowsczi frãcyszkanérowie i tutészô parafiô sw. Trójcë òdrestaùrëją wôłtarze. – To są wôrtné zabëtczi materialny kùlturë Kaszëb – pòdsztrichiwa przë pòdpisywanim ùgôdënków wejrowskô starostka Gabriéla Lisius. Probòszczowie pòdsztrichiwelë że bez wespiarcô ze stronë samòrządów òni nie są w sztãdze ùchòwac zabëtkòwëch òbiektów przed niszczenim. – Trzëmanié w dobrim stanei zavbëtków je wiele drogszé i zabiérô wicy czasu jak w dzysdniowëch bùdinkach – klarowôł probòszcz parafie w Czelnie Frãc Rąpa. Òb czas slédnëch 11 lat wejrowsczé krézowé starstwò dało na ùchòwanié zabëtków kòle 2 mëlionów złotëch.

  • To mdze leżnosc do pòznaniô historie placówczi i ji załóżcë i patrona – Frãca Trédra.

  Jubileùsz 70-ti roczëznë jistnieniô Kaszëbsczégò Mùzeùm mdze w piątk. Wszëtkò zacznie sã mszą swiãtą ò 10:00 w kòscele swiãtégò Kadzmierza. Pò tim kartësczé Mùzeùm przërëchtowało atrakcje, jaczé mają ùczestnic ùroczëznã. Pòwiôdała w aùdicje Dobri Dzéń Kaszëbë Barbara Kąkól, direchtórka Kaszëbsczégò Mùzeùm w Kartuzach. Pòznanié sylwetczi Frãca Trédra pòmòże w ùswiądnienim so specyficzi sami jinstitucje, jakô zacza fąkcjonowac pò wòjnie, le ju rëchli ji ùtwórca zachãcony przez Aleksandra Majkòwsczégò zaczął zbiérac pamiątczi jaczé miałë bëc ekspònatama. Mùzeùm rôczi téż do òdwiedzeniô wëstôwków jaczé prezeńtëją historiã Kaszëb òd czasów przed naszą erą. Gôdkã z naszim gòscã jidze òbezdrzec na radiokaszebe.pl.

  • Òsmënôsce chùrów dô ze se wszëtkò – w sobòtã w Strzépczu w gminie Lëniô – mdze trzecy Òglowòpòlsczi Festiwal Religijny „Pater Noster”.

  Amatorsczé chùrë i spiéwné karna zjadą tu m. jin. z Pòznaniô, Warszawë, Bëdgòszczë, Łodże, Szremù, Kòszalëna, Swinoùsca i z Kaszëb z gminów Wejrowò, Gdinie i Lëni. Do gromadë do kònkùrsu je zakwalifikòwóné 5 akademicczich chùrów, 10 swiécczich i 3 kòscélné. – Trzecô edicjô ùgwësniwô naju,ze zòrganizowanié festiwalu z Pańską Mòdlëtwą jakno prowadnym mòtiwã to je bëlnô ùdba – gôdô direchtór Gminowégò Dodomù Kùlturë w Lëni Jón Trofimòwicz. Festiwal „Pater Noster” mdze 3 czerwińca w kòscele pw Sw. Marie Magdalénë w Strzépczu. Kònkùrsowé przesłëchania sã zaczną ò 10:00. Gala i kòńcert laùreatów są planowóné na 7 wieczór.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑