Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 2 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.06.02 (csb)

  • Żëcé na Òsedlëszczu Tësąclecô w Kòscérznie sã pòlepszi – dzãka Rewitalizacje. Nabór do szpecjalny Kòmisje warô.
  • Na rekreacjowé zonë i wigódniészi rum dlô niefùlsprawnëch mają pòstawiony w latosym òbëwatelsczim bùdżece mieszkańcowie Pùcka
  • Òni promòwelë Kaszëbë na całé państwò – ùczniacë z Rëmi wrócëlë jakno dobiwcowie òglowòpòlsczégò kònkùrsu “Poznajemy ojcowiznę”

   


  Piątk, 2 czerwińca

  • Do 8 czerwińca mògą sã zgłosziwac kańdidacë na nôleżników – gardowi Kòmisje Rewitalizacje Gardu.

  Òbjimniãti mdze nim fërtel Òsedlëszcze Tësąclecégò Kartëskô, rewitalizacjô mô bëc realizowónô na dwùch gónach: mieszkańcowie mògą liczëc na remòńtë bùdinków i jinfrasztrukturë, a téż pòmòc dlô lëdzy, jaczi ji brëkùją – gôdała na naszi antenie Éwa Chmieleckô, Przédniczka Wëdzélu Rozwiju gardu Kòscérzna. Kòmisjô mô miec minimùm 15 nôleżników. Kańdidacë mògą sã zgłaszac do 12 czerwińca, ùrząd Gardu chce cobë bëlë tam reprezeńtańcë bùtenrządowëch òrganizacjów, firmów, ùrzãdu, miéwców nierësznosców jaczi dostelë pòpiarcé nômni 5 mieszkańców fërtla. Kòmisjô mdze mia doradczą fąkcjã.

  • Pòwstóną dwie rekreacjowé zonë, a sztrasë gardu mdą dostosowóné do brëkòwnotów niefùlsprawnëch – trzë projechtë mają wëbróné mieszkańcowie Pùcka w latosy edicje òbëwatélsczégò bùdżetu.

  240 tës. zł mdze pòdzelonô midzë plac jigrów z bùtnową mòcownią na skwerze kòle Mestwina, ùprawienié pòdjazdów na sztrasach i plac jigrów przë samòrządowim przedszkòlu. – Ta òstatnô jinwesticjô pòkazywô, że pùcanowie mëszlą na przińdnotã – gôdô bùrmésterka Pùcka, Hana Pruchniewskô. Do gromadë delë 1 tës. 258 wôżnëch głosów. Nôwicy, bò 435 pùcanowie delë na rekreacjową zonã na skwerze, ò pòłowã mni welowało za ùprawienim pòdjazdów dlô niefùlsprawnëch, a kąsk wicy jak sto na plac jigrów kòle przedszkòla. – Më liczelë na wikszą aktiwnosc młodëch mieszkańców – przëznôwô Hana Pruchniewskô. Do gromadë w latosy edicje òbëwatélsczégò bùżetu Pùcka welowało 13% ùprawnionëch mieszkańców – ò 2% mni jak łoni.

  • Òni promòwelë Kaszëbë na całé państwò – ùczniacë z Rëmi wrócëlë jakno dobiwcowie òglowòpòlsczégò kònkùrsu “Poznajemy ojcowiznę”

  Jidze w nim ò zebranié, òbrobienié i przedstawienié materialów jaczé sã tikają jaczégòs terenu, zjawiszczów jaczé na nim wëstãpiwają abò czzekawëch lëdzy. Salezjańsczé Gimnazjum w Rëmi lata lateczné sã angażëje w kònkùrs z wiôldżima zwënégama. Latos dozérôczka ùczniaków Hana Topòlskô dosta nôdgrodã m. Helénë Cesôk, prestiżowé wëprzédnienié PTTK. Ji pòdòpieczny na sémë edicjów blós w jedny nie zajãlë pierszégò placu. Latos robòta w terenie przë robienim wëwiadów i zbiéranim materialów dała dobëcé – gôdô Hana Topòlskô. Òpisywô robòtã Mateùsz Kleba, dobiwca kònkùrsu. Salezjańsczé Gimnazjum w Rëmi dzãka szkólny geògrafie Hanie Topòlsczi dôwô mòżlëwòtã pòznôwaniô òkòlégò òd turistny stronë i zainteresowaniô ùczniaków w tim czerënkù. To nie je pierszi rôz czej to je achtnioné – gôdô direchtór placówczi ksądz Sztefón Makùracczi. Kònkùrs Poznajemy Ojcowiznę je ju 24-ti rôz òrganizowóny. Na pòsobną edicjã ùczniacë chcą przërëchtowac prezeńtacjã dôwnëch bansztrëków na Kaszëbach abò tikającą sã jastarnicczégò szkùtnika.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑