Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 5 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.06.05 (csb)

  • Òkòlé przëstónkù SKM w Rëmi Janowò sã zmieni w przesôdkòwi wãzéł – Rëmiô dosta na ten cél wnet 13 mln zł.
  • Kòmùnalnô Zrzesz Gminów Dolëznë Redë i Chilonczi mô 26 lat, w czwiôrtk pòdrechùją pòsobny rok dzejaniô.
  • Wejrowianowie rôd gôdelë ò jintegracjowëch wãsłach na piknikù pòswiãconym nôwikszim gardowim jinwesticjóm.

   


  PÒNIEDZÔŁK, 5 czerwińca

  • Òkòlé przëstónkù SKM w Rëmi Janowò sã zmieni w przesôdkòwi wãzéł – Rëmiô dosta na ten cél wnet 13 mln zł.

  Ùgôdënk ò ùdëtkòwienié je ju pòdpisóny. Stwòrzenié jintegracjowégò wãzła to je nôdrogszô jinwesticjô w historie Rëmi. Pòwstónie przë banie SKM Janowò, jakô je terô mòdernizowónô – przebùdowiwô sã tam perón, trapë remòńtëje i kłôdczi dlô piechtnëch stôwiô – To je Jinwesticjô Chùtczi Gardowi Banë, z nają robòtą më rëgniemë pewno za rok – gôdô bùrméster Rëmi Michôł Paséczny. Bùdacjô przesôdkòwégò wãzła mô zachãcëc mieszkańców Rëmi do przesôdaniô sã z aùtołów do banów SKM. Mô téż pòmòc piechtnym i pasażéróm gardowi kòmùnikacje. Całowny kòszt jintegracjowégò wãzła w Rëmi je rechòwóny na wnet 36 mln zł. Eùrodëtczi w òbrëmienim Zjintegrowónëch Teritorialnëch Jinwesticjów to përznã wicy jak 40% tëch pieńdzy.

  • Kòmùnalnô Zrzesz Gminów Dolëznë Redë i Chilonczi mô 26 lat – w czwiôrtk pòdrechùją pòsobny rok dzejaniô.

  Tą razą fejrowanié mdze pòdrechòwanim dzejaniów na edukacjowim pòlu. Òkróm gòspòdarczi wòdą i òdpadama na terenie gminów nôleżników KZG prowadzy szeroczé dzejania jaczich celã je zwikszenié swiądë ò òchronie strzodowiszcza. To je jedno z najëch przédnëch dzejaniów jaczé robimë razã z najima partnérama – gôdôł w pòrénkòwi aùdicje Tadeùsz Wiszniewsczi, Prowadny Zarządu KZG. Na czwiôrtkòwi ùroczëznie w Nôùkòwò-Technologicznym Parkù w Gdinie mdą nôdgrodë dlô szkòłów, lëdzy i jinëch pòdmiotów jaczé pòdjimają ekòlogiczné dzejania. Ògłoszony mdą lokalny lidérowie ekòlogie, jaczich je 25. Jedna z placówków dostnie téż róża ekòlogie. Kòmùnalnô Zrzesz Gminów Dolëznë Redë i Chilonczi zajimô sã midzë iinyma téż gòspòdarką wòdną, òdpadama, czë centralnym ògrzéwanim.

  • Robòta przë Wãzłach Zriw i Kwiatowô nie mdze dłëgdzô jak 5 lat, gard mô téż ùdbã na dobëcé 150 mln na jich bùdacjã – przekònywelë samòrządarze z Wejrowa na piknikù w gardowim parkù.

  Pòtkanié bëło pòswiãconé nôwikszim gardowim jinwesticjóm, bùdacjowé robòtë mają sã niedługò zaczic. Na zéńdzenia w ùrzãdze przëchôdô do pôrãnôsce lëdzy, do parkù jak je fejn wiodro to dzesątczi – klarëje taką fòrmùlã dogôdënków wiceprezydeńt Wejrowa Bejara Rutkewicz. Mieszkańcowie bëlë rôd z ùdbë pòtkaniô w luzny atmòsferze, wëfùlowiwelë téż anketë w jaczich òni sã dzelëlë ùwôgama na témã robòtë przë jinwesticjach. Dogôdënczi na swiéżim lëfce bëłë ju drëdżi rôz we Wejrowie. Łoni bëłë zbiéróné zdania na témã planu rewitalizacje gardu.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑