Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 6 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.06.06 (csb)

  • W gminie Przedkòwò do 11 lëpińca mdze warôł remòńt drodżi midzë Kòbùsewã a Kaliskama.
  • W Szëmôłdze òni chcą pòbic rekòrd w Basze – kôrtowników rôczą w tã niedzelã.
  • W Redze szëkają za mòdelama do pòrtretów – ten gard mô bëc òplakatowóny òdjimkama mieszkańców.

   


  WTÓRK, 6 czerwińca

  • Do pòłowë lëpińca mdze dérowôł remòńt i tôkle – na jednym z nôwôżniészich kòmùnikacjowëch cygów w gminie Przedkòwò.

  Całowny remòńt przechôdô droga midzë Kòbùsewã a Kaliskama. Tam mdą pòłożoné chòdniszcza, òdwòdnienia jezdnie ,dwa przestónkòwé zjôzdë i mdą widë zamòńtowóné- to je 10 hibridowëch lampów. Na wicy jak dwakilométrowim dzwlu mdze wëmienionô wiéchrzëzna – plac zniszczonégò asfaltu zajimie betonowi flaster. – To je baro wëtrzëmałô technologiô jakô mdze lata służëła – zagwësniwô wójt gminë Przedkòwò Andrzéj Wërzëkòwsczi. Kùńc robòtë je planowóny na 11 lëpińca. Do tegò czasu mieszkańcowie gminë mùszą zlëdac ùtrudnienia. Za remòńt drodżi midzë Kòbùsewã a Kaliskama to przińdze wicy jak 3 mln 600 tës zł. Zadanié w 85 proceńtach je ùdëtkòwioné z Regionalny Programë Wiejsczich Terenów.

  • W Szëmôłdze òni spróbùją w niedzelã pòbic rekòrd w lëczbie lëdzy – co równoczasno w Baszkã grają.

  Wszëtcë lubińcowie ti grë mdą rôd widzony. Leżnoscą do bicô rekòrdu mdą Mésterstwa Pòlsczi Baszka Méster Spòrt. Turniér mdze rozegróny w 5 ruńdach pò 32 rozdania, miónkarze mdą riwalizowac w trzech kategòriach – jindiwidualny, karnów i pôrów. – Dwa lata nazôd do Szëmôłda przëjachało 426 kôrtowników, më mómë nôdzejã, co latos nas mdze nômni pół tësąca. Mésterstwa Pòlsczi mdą rozegróné w tã niedzelã w spòrtowi zalë Karna Szkòłów w Szëmôłdze. Karna to mòże zapisywac w dniu miónków do jegò zaczãcô ò 1:10.

  • Më żdżemë za wajima zgłoszeniama – przëbôcziwô redzanóm Fabrika Kùlturë.

  Òni szëkają za mòdelama, jaczich òdjimkama mô bëc miasto òplakatowóné. To je dzél projechtu „50 gãbów Redë” z leżnoscë 50 roczëznë daniô Redze gardowëch prawów. Gardowi Dodóm Kùlturë dostôł na to ùdëtkòwienié z Mùzeùm Historie Pòlsczi w programie „Patrijotizna witra”. Fabrika Kùlturë chce zabrac mieszkańców w sentimentalną rézã. To mô bëc téż pòznôwanié historie placu i lëdzy co bùdowelë juwernotã Redë i przëzdrzenié sã temù jak gard mòże wëzdrzec za pòsobné 50 lat. Wërechòwiwôł Tomôsz Wiszniewsczi, direchtór Fabriczi Kùlturë. Do 30 czerwińca tam sã mògą zgłosziwac lëdze co chcą żebë jich òdjimk béł we fòrme plakatu zaprezeńtowóny. To mòże bëc mieszkańcã Redë òd ùrodzeniô, abò òd pôrã miesący, ni ma wiekòwëch ògreńczeniów.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑