Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 6 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.07.06 (csb)

  • Bùdacjô rońda na skrziżowanim drogów Lëniô-Smażëno-Lëzëno-Łebno mô bëc jesz w lëpińcu skùńczonô
  • Jich ni ma wiele, le ti co przëjachelë są pòdskôcony do ùczbë jãzëka w latny szkòle we Wieżëcë
  • W Brusach-Jagliach dérëje pierszi rzezbiarskò-malarsczi plenér pòswiãcony pamiãcë Józefa Chełmòwsczégò.

   


  CZWIÔRTK, 6 lepińca

  • Rońdo na skrziżowanim drogów Lëniô-Smażëno-Lëzëno-Łebno – mô bëc jesz w lëpińcu fardich.

  W jinwesticjã są zaangażowóné samòrządowé dëtci i strzodczi z rządowi programë przebùdacje môlowëch drogów. – Ni ma wątplëwòtë, że to rozrzeszenié znacząco zwikszi bezpiek szoférów – gôdô wójt gminë Lëniô – Bògùsława Engelbrecht. Co czekawé, ju terô je wiedzec jak sã mdze rońdo nazéwało. To dało wiele bédënków, strzód nich kaszëbsczé, grifa pòmòrsczégò czë sw. Krësztofa – patrona szoférów. Radny gminë Lëniô wikszim dzélã głosów mają zdecydowóné że mdze miało miono historika, profesora Gerata Labùdë. Kòmeńtérëje decyzjã radnëch wójt Bògùsława Engelbrecht. Wedle planu rońdo mô bëc fardich na kùńc lëpińca.

  • Drëdżi tidzéń warają jintensywné zajmë z kaszëbsczégò jãzëka, kùlturë i historie Kaszëb we Wieżëcë òbczas – III edicje Latny Szkòłë òrganizowóny przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié.

  Zajmë są prowadzoné w dwùch karnach – spòdlëczny i zaawansowóny. Ùczãstnicë Latny Szkòłë są przëjachóny z rozmajitëch strón Kaszëb, a téż Kòcewiô i Warszawë. Jak merkô Jiwóna Makùrôt, szkólnô kaszëbsczégò jãzëka – wszëtcë ùczãstnicë sã jintegrëją i czëją dëcha Kaszëb, chòc jich bë mògło bëc wicy. Sami ùczãstnicë Latny Szkòłë wskazywają, że przëczënë jich przëjachaniô bëłë rozmajité. Òkróm lektoratu z kaszëbsczégò jãzëka, ùczãstnicë zajmów jeżdżą na wanodżi cobë pòznac kùlturã i historiã Kaszëb nié le w teòrie le téż w praktice.

  • W Brusach-Jagliach dérëje pierszi rzezbiarskò-malarsczi plenér pòswiãcony pamiãcë – ùmarłégò 4 lata nazôd Józefa Chełmòwsczégò.

  Je na nim dzewiãc artistów z całégò państwa. Swòje dokazë prezeńtëją w sobòtã òb czas ùroczëstégò pòdrechòwaniô plenru. Artiscë całi tidzéń robią w priwatnym skansenie Chełmòwsczégò w Brusach-Jagliach, dze jinspirëją sã jegò sztaturama i òbrazama. Jich efekt to mdze pôrãnôsce malowidłów i szlachòtë jaczé prezeńtëją lëdową kapelã. Gôdała malôrka z Kartuz Alicjô Serkòwskô. Ùroczësté skùńczenié plenru mdze w sobòtã w Brusach-Jagliach òb czas kùlminaje fejrowaniô Rokù Józefa Chełmòwsczégò. 8 lëpińca w priwatnym skansenie artistë mdze plenér i promòcjô ksążczi „Pasieka wyobraźni. O twórczości Józefa Chełmowskiego”, jaką rëchtëje Zôpadno-Kaszëbsczé Mùzeùm z Bëtowa. W programie są przewidzoné kòńcertë i teatralné wëstãpë.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑