Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 27 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.07.27 (csb)

  • Pòwiesc “Namerkôny” przedolmaczonô na pòlsczi.
  • Szlach Znónëch Kaszëbów mdze twòrzëc w kòscérsczim Krézu Môlowô Turistnô Òrganizacjô „Serce Kaszëb”.
  • To je rekòrdowô edicjô Żeglarsczégò Pùcharu Kaszëb. W miónkach sztartëje strzédno 150 miónkarzów.

   


  CZWIÔRTK, 27  lëpińca

  • “Namerkôny” – pòwiesc Artura Jabłońsczégò – przedolmaczonô na pòlsczi.

  Aùtorã dolmaczënkù je Róman Drzéżdżón. Wëjimk mòże ju przeczëtac na jegò blogù. „Namerkôny” pòwiôdô ò stegnie przédnégò bòhatérë – Amandusa do nalézeniô swòji juwernotë. Zmianë w Eùropie, demòkratizacjô Pòlsczégò Państwa, nôrodnô òdroda Kaszëbów – to je kòntekst, w jaczim je òsadzonô historiô. W ksążce nalézemë aùtobiografné wątczi, taczé jak pòwstanié Radia Kaszëbë, czë dzejalnosc w sztrukturach kaszëbsczich òrganizacjów. W ksążce faktë miészają sã z fantastiką, a wszëtkò òpisóné je w apartnym pisënkù, jaczi òdpòwiôdô bëlôcczim zwãkóm. Przełożenié dokazu zajãło dolmaczérze rok. Dzãka pòlsczi wersje ten wôżny dlô dzysdniowi patrijotny rësznotë tekst mô trafic do donëchczas niezajinteresowónëch òdbiérców. Róman Drzéżdżón przekònywô, że to je cwëk dolmaczëc taką kaszëbską lëteraturã. Przełożënk na pòlsczi nie je w całoscë òpùblikòwóny, wcyg warô szëkanié wëdôwcë. Wëjimk dokazu jidze przeczëtac na belok.kaszubia.com – blogù Rómana Drzéżdżona. Pòsobné dzéle mdą sã sukcesywno pòjawiac.

  • Szpùr Znónëch Kaszëbów mdze twòrzëc w kòscérsczim krézu – Môlowô Turistnô Òrganizacjô „Serce Kaszëb”.

  Przë wespiarcym samòrządów, w kòżdi gminie sã pòjawi plaskatorzezba znóny pòstacje, przë jaczi stónie łôwka dlô letników i kôrta regionu. Samòrządarze chcą ùpamiãtnic m. jin. Aleksandra Majkòwsczégò, Józefa Wëbicczégò, Mariana Mòkwã i Heronima Derdowsczégò. Bédënk je zaakceptowóny przez wszëtczich wójtów z krézu – gôdô Andrzéj Penk, przédnik Môlowi Turistny Òrganizacje Serce Kaszëb. Gôda starostka kòscérsczégò krézu Alicja Żurawskô. Łôwczi z plaskatorzezbama mają sã pòjawic na zôczątkù pòsobnégò latnégò sezonu.

  • Żeglarsczi Pùchôr Kaszëb – na półmetkù.

  Latosô edicjô sã pòtikô z dichtich zajinteresowanim, òsoblëwie strzód nômłodszich – strzédno w kòżdëch miónkach sztartëje 150 lëdzy. Żeglarsczi Pùchôr Kaszëb to je cyklicznô rozegracjô òrganizowónô w szesc lokalizacjach. Dopiérze miónczi bëłë rozegróné w Mechelinkach w gminie Kòsôkòwò, Gòwidlënie w gminie Serakòjce i Chmielnie. To jedurné w regionie regaë czerowónëch do tëch, co żeglëją amatorskò i chcą zwikszëc swòje ùmiejãtnoscë – pòdsztrichiwô wespółòrganizatór Hana Kajeta. Pòsobné regatë mdą 5 i 6 zélnika w Òstrzëcach i 19 a 20 zélnika w Stãżëcë. Pùchôr skùńczą miónczi 23 i 24 séwnika na Złoti Górze. Chãtny mògą dołączëc do miónków na kòżdim etapie jich rozgriwaniô.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑