Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 8 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.08.08 (csb)

  • Rekrutacjô na kaszëbską etnofilologiã je przedłëżonô – pò protestach i pòtkanim wëszëznów Gduńsczégò Ùniwersytetu z kaszëbsczima dzejarzama.
  • Kómbajnë na pòlach, żniwa jidą fùl gãbą.
  • W sobòtã we Wdzydzach mdze Kaszëbë Blues Meeting Festival.

   


  WTÓRK 8 zélnika

  • Sztudérze równak dali mògą składac wniosczi ò sztudérowanié na Etnofilologie – jedurnym kaszëbsczim czerënkù na swiece jaczi je w bédënkù Gduńsczégò Ùniwersytetu.

  Protestë dałë pòzytiwny efekt – decyzjô ò zamkniãcym rekrutacje przed dostanim pasowny lëczbë kańdidatów sã pòtka z drist reakcjąm. jin. Radia Kaszëbë, Kaszëbsczi Jednotë i wejrowsczégò mùzeùm. Kùńc kùńców pò pòtkanim wëszëznów ùczbòwnie z przedstôwcama Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô mają przedłëżoné nabór. Je téż òbniżony dolny limit chãtnëch z 25 na 20. Ni mómë na terô wiadłów ò dodôwkòwëch terminach nabòru ani drobnotach pòtkaniô – do témë më jesz mdzemë wrôcelë.

  • Na najëch pòlach rëgnãłë żniwa – latos pózni jak colemało.

  Nôprzód zëmny i deszczowi zymk òpóznił séw latnëch zbòżów i spòmalnił roscenié zëmòwégò séwù. Wedle rechùnków Minysterstwa Gbùrzëznë w całi Pòlsce stratë to je ju 900 mln zł. Pózni zmienné wiodro dôwało nieùbëtk co do plonów. Na szczescé kòl naju nie je nôgòrzi, kwalitet zbòżégò je dobri, chòc niejedné pòla jesz pòdmòkłé – gôdô kómbajnista z Łątczëna w gminie Stãżëca Stanisłôw Grëchała. Le wej prognozë nie są żëczné, òd czwiôrtkù to sã mòże spòdzéwac za régą gromówków, òchłodzeniô i pòsobnëch òpadów deszczu.

  • Na nowim, wielefąkcjowim bòjiszczu – mdą czwiczëłë dzecë i młodzëzna z Pùcka.

  Òbiekt mòdernizowóny przë tamtészim gimnazjum mô bëc fardich na zôczątk szkòłowégò rokù. Nowé bòjiszcze mdze służëło téż ùczniakóm spòdlëczny szkòłë. – Mdze dopasowóné do rozgriwaniô rozmajitëch grów w karnie, sztëcznô wiéchrzëzna zastąpi wëbrëkòwóny asfalt, to dô téż letkòatleticzną bieżniã – òpisywô bùrmésterkã Pùcka Hana Pruchniewskô. Mòdernizacjô bòjiszcza w Pùckù kòsztô 770 tës zł. Wnet trzecy dzél tëch dëtków to dało z Fùnduszu Rozwiju Fizyczny Kùlturë.

  • Sztërë kòńcertë są zaplanowóné na latosy édicje – Kaszëbë Blues Meeting Festival we Wdzydzach.

  To w tã sobòtã. Rozegracô mdze na Latny Binie przë Ceńtrum Turistnëch Ùsłëgów. Wëstąpią: Demian Band z Argentinë, Joanna Knitter Blues & Folk Connection, Rust i The Doorsz – a rôczi Grégór Daszkòwsczi z Ùrzãdu Gminë w Kòscérznie. Kaszëbë Blues Meeting Festival we Wdzydzach mdze 12 zélnika – pierszi kòńcert ò 5 pò pôłnim.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑