Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 9 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  0

  Klëka 2017.08.09 (csb)

  • To dali nie je wiedzec jaczi kawel pòtkô Kaszëbską Etnofilologiã – są ùdbë na zmienienié ji w szpecjalizacjã na jinym czerënkù.
  • Na ùdzél dzôtków w edukacjowëch zajmach – w Kòscérznie familie mògą dostac socjalné sztipendium.
  • Ò Tëchómsczi sztrasë w Baninie w gminie Żukòwò – to dô diskùsjã w piątk przed kamerama òglowòpòlsczi telewizje.

   


  STRZODA, 9 zélnika

  • Całi czas warô biôtka ò przińdnotã – Etnofilologie.

  Kluczowi czerënk, ò jaczi zrodzëła sã w òstatnëch dniach richtich pòbitwa mde przëjimôł pòsobnëch sztudérów, le nie je wiedzec jaczé rozrzeszenia mdą przëjãté na przińdné lata. Pòtkanié wëszëznów ùczbòwnie z kaszëbsczim strzodowiszczã dało wid na problémë z promòcją, a téż realizacją założony programë sztudiów. – Më chcemë jak nôwicy chãtnëch, le taczich co mdą realizowac plan ùczbë – pòdsztrichiwôł w telefòniczny gôdce na naji antenie przédnik Zrzeszeniô Édmùńd Witbrot. Latosy nabór je przedłëżony, a do òdemkniãcô pierszégò rokù to sygnie 20 kańdidatów miast planowónëch 25. Nimò dogôdaniô sã z ùczbòwnią przzińdnota Etnofilologie jakno apartnégò czerënkù òstôwô równak niegwësnô. Taczé rozrzeszenié bë naju copnãło do sytuacje, czej na Gduńsczim Ùniwersytece przë sztudérowanim pòlsczi filologie to mógł kaszëbisticzną szpecjalnosc wëbrac. Za to nie bëło bë tôklu môłi lëczbë chãtnëch. Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié planëje pògłãbienié wespółrobòtë z ùczbòwnią w òbrëmienim zwëskiwaniô finansów i promòcje czerënkù.

  • Na ùdzél dzôtków w edukacjowëch zajmach abò rozwijanié jich zajinteresowaniów – w Kòscérznie familie mògą dostac socjalné sztipendium.

  Nabór wniosków sã zacznie 15 zélnika, mdze miesąc dérowôł. Pierszi rôz gò pòprowadzy Gardowi Òstrzódk Spòlëznowi Pòmòcë – miast Bióra Òbsłëdżi Òbswiatowëch Placówków. – Wësokòsc dôwónégò wespiarcô to òd 80 do 200% familijnégò swiôdczeniô, to je òd 99 do 248 zł – klarëje direchtór MOPSu w Kòscérznie Sylwia Trzebiatowskô-Glok. Nabór wniosków w kòscérsczim MOPSu mdze wara òd 15 zélnika do 15 séwnika.

  • Jedna ze sztrasów w Baninie w gminie Żukòwò to mdze téma piątkòwégò wëdôwkù programë – „To jest temat” w TVP Info.

  Aùtołë na ni sã ni mògą mijac, nie je dostosowónô do przejazdu fojerwérë i to je problém dlô mieszkańców z dostanim sã na swòjã zemiã. W piątk na pòtkanié przed kamerą wszëtczich zajinteresowónëch stanã sztrasë Tëchòmsczi rôczą òrganizatorowie wëdarzeniô na Facebookù. „To dô włodarzów gminë, ògniarzów, ale nôwôżniészi są mieszkańcowie, jaczi mdą mòglë sã wëpòwiedzec na témã całi sytuacje” – më czëtómë w kòmùnikace na spòlëznowim pòrtalu. Rôczą tam do Banina na Tëchòmską w ten piątk ò 6:40 wieczór. Telewizjowô programa „To est temat” sã zacznie ò 7 wieczór.

  • W Kartuzach òni mdą prezeńtowelë – zwëczi i dôwné òbrzãdë Słowianów.

  W sobòtã w Kaszëbsczim Mùzeùm ju trzecy rôz mdze Etnoprezentacjô. Rozegracjô mô pòdtitel „jôrmark w mùzeùm”, to dô pòkôzczi, stojiszcza z rãkòdzełã i tradicjową kùchnią. Nôwikszą atrakcją mdze prezeńtacjô òbòzu i rzemiãsła Słowianów w wëkònanim Pòmòrsczi Drużinë Wilce – gôdô direchtórka mùzeùm Barbara Kąkól. Etnoprezentacjô na terenie mùzeùm w Kartuzach mdze 12 zélnika òd 2:00 do 6:00.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑