Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 23 sierpnia, 2017 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Klëka 2017.08.23 (csb)

  • To dô szkòdowania za stratë w priwatnëch lasach – mają zapòwiedzoné na pòtkanim w Dzemianach ùrzãdnicë kòscérsczégò starostwa
  • We Wejrowie òni mdą pitelë mieszkańców ò pòzdrzatk w sprawie wprowadzeniô debëltnëch tôflów z pòzwą gardu
  • Pòkôżą kùli wiedzą ò swòjim miesce – mòże sã zapisywac na III Kònkùrs Wiédzë ò Wejrowie

   


  STRZODA, 23 zélnika

  • To dô szkòdowania za stratë jaczé zrobiła chaja w priwatnëch lasach – taczé zagwësnieniészkòdowónym mieszkańcóm Dzemión przedstawilë robòtnicë Krézowégò Starostwa w Kòscérznie.

  Òb czas wtórkòwégò pòtkaniô mieszkańcowie mòglë składac wniosczi jaczé sã tikają rechòwaniô szkòdów i dostaniô szkòdowaniów. – Dopiérze më jesz nie znajemë drobnotów i procedurów – przëznôwała Joana Szparkòwskô, prowadnô Wëdzélu Òchronë Strzodowiszcza z kòscérsczégò starostwa. Wójt Dzemión Lészk Pòbłocczi zapòwiedzôł wëstąpienié do pòmòrsczégò wòjewòdë i pòlsczégò rządu w sprawie apartny pòmòcë dlô miéwców priwatnëch lasów. Òkróm szkòdowaniów, miéwcowie żdżą téż za pòmòcą w spùszczanim bómów i przë jich sprzedôwanim.

  • Mótórżôdżi za 100 tës. zł i 2 mln na drodżi – radny wòjewództwa zdecydowelë ò pòmòcë szkòdowónym przez chaje.

  Na stronie samòrządu wòjewództwa są téż zebróné jinfòrmacje ò nôwikszich brëkòwnotach na Kaszëbach i métlach pòmòcë.2 mln zł decyzją sejmikù mdą dóné na likwidacjã skùtków żëwiołu w Rejonie Wòjewódzczich Drogów w Bëtowie, Chònicach i Kartuzach. To mdze téż kùpioné 20 mótórżôgów do ùsuwaniô pòwalonëch bómów. Sprzãt trafi do nôbarżi brëkùjącëch pòmòcë gminów. Na stronie samòrządu wòjewództwa pomorskie.eu – na sami górze – më nalézemë zakłôdkã „WICHURA POMORSKIE POMAGAMY#”. Są tam zebróné wiadła ò nôwikszich brëkòwnotach w kòżdim placu dotkniãtim przez żëwioł z 11 zélnika i namiarë do regionalnëch kòòrdinatorów. Je téż wiadło ò métlach na jaczé më mòżemë pòmòc – w tim numrë kòńtów i place zbiérczi rzeczowi pòmòcë. Wszëtkò to pòd adresą pomorskie.eu/pomagamy

  • We Wejrowie òni sã zabiérają do wprowadzeniô tôflów z kaszëbską i pòlską pòzwą gardu – gardowi samòrząd przeprowadzy strzód mieszkańców dogôdënczi w ti sprawie.

  Debëltné tôfle bë miałë stanąc przë wszëtczich wjazdach do gardu, ùchwôlënk w ti sprawie béł przëjãti pòd kùńc czerwińca. Anketérowie rëgną w teren w ten piątk, jich mdze mógł pòtkac m. jin. w òbadwùch partach Gardowégò Ùrzãdu. Anketë mdą przëstãpné w papiórowi pòstacje w kònsultacjowëch pąktach i jakno jinternetowi fòrmùlar na stronie www.wejheroworozmawia.pl
  Dogôdënczi w sprawie wprowadzeniô kaszëbsczi pòzwë Wejrowa na wjôzdowëch tôflach mdą warałë do 2 rujana.

  • Mòże sã zapisywac na III Kònkùrs Wiédzë ò Wejrowie miona Reginë Òsowicczi – to je szansa dlô mieszkańców na pòkôzanié swòji wiédzë ò wôżnëch pòstacjach i wëdarzeniach z historie swòjégò gardu.

  Ju terô to sã mòże zapisac na eliminacje, na jaczé sã skłôdô pisemny test. Nôlepszich 6 trafi do finału, w jaczim kòmisjô znajarzów témë mdze jima stôwia òdemkłé pëtania. Témizna je szerokô, cobë pòkazac, jak fascynëjącô mòże bëc historiô gardu Wejra – gôdô òrganizatór kònkùrsu Môrcën Dréwa. Kònkùrs Wiédzë ò Historie Wejrowa mdze 20 rujana ò 5:00 pò pôłnim w Karnie Szkòłów Nr 3 miona Martirologie Piôsznicë. Zapisywac to sã mòże pòd adresą konkurswiedzy.wejherowo@wp.pl.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone
  Back to Top ↑