Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 28 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.08.28 (csb)

  • Ò jinterwencjowi skùp drzewa pòwalonégò zélnikòwima chajama apelëje wespół ze samòrządarzama Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
  • Kòńcertë, kino, móda i pòtkania z wanożnikama – w Kartuzach na Kaszëbë Music Festiwal bëła promòwónô mòdernô kaszëbizna
  • Jaczé żniwa taczé òżniwinë – w deszczowi aùrze fejrowelë gbùrze w tã niedzelã m. jin. w gminie Łãczëce

   


  PÒNIEDZÔŁK, 28 zélnika

  • Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié sã włączô w apele samòrządarzów – ò jinterwencjowi skùp bómów pòwalonëch zélnikòwima chajama.

  Szkòdowóny miéwcowie alarmùją, że jich drzewò je skùpiwóné za baro zaniżoné prizë. Wedle òbrechùnków na Pòmòrzim chaje mają znikwioné wicy jak 10 tës. hektarów państwòwëch lasów i tësące hektarów priwatnëch lasów. W samëch Brusach i Dzemiónach szkòdowónëch je wicy jak 200 lëdzy. – Më sczerëjemë w ti sprawie apel do pòlsczégò rządu – gôdô przédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Édmùńd Witbrot, jaczi sã pòtkôł z mieszkańcama pôłniowëch Kaszëb. Terôzka krézowé starostwa zatrzëmałë òpòrządzywanié priwatnëch lasów, żebë dokładno òbrechwac stratë. 29 zélnika w ti sprawie mdze pòtkanié w zalë Lubòmira Szopińsczégò w Kòsćérznie. Na pëtania szkòdowónëch mdą òdpòwiadac przedstôwcowie Państwòwëch Lasów i firmë International Paper Kwidzyn. Pòtkanié sã zacznie ò 2 pò pôłnim.

  • W Kartuzach na Kaszëbë Music Festiwal – bëła w sobòtã promòwónô mòdernô kaszëbizna.

  Na rôczbã Stowôrë Perspektywa zagrelë: Damroka, Fucus, Czarodzieje z Kaszub i na finał Żywiołak, jaczi zgódno ze swòją pòzwą dôł żëwiołowi kòńcert. Òkróm mùzyczi spòdlim festiwalu są téż: kino, pòkôzczi módë i pòtkania z wanożnikama.

  • Z Kartuz më sã przënôsziwómë do gminë Łãcżëc – dze wiodro w niedzelã przeszkòdzëłó na zôczątkù òżniwinów, tak jak nie bëło żëczné òb czas zbiéraniô plonów.

  Na rozegracje we Wiôldzim Bòżimpòlim na jaczi kaszëbsczi szpòrt sã przeplôtôł z nôstrojã cëgańsczi biesadë béł Adóm Hébel.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑