Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 31 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.08.31 (csb)

  • Tradicjowé wzorë òbzdobią mùrë nowégò òperacjowégò blokù bòlëcë we Wejrowie
  • Do ùdzélu w Pielgrzimce naszińców z Gdinie do Swôrzewa w tã sobòtã rôczi Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë
  • Stãżëca mdze w niedzelã gòspòdarzã òżniwinów kòscérsczégò krézu

  CZWIÔRTK, 31 zélnika

  • Kaszëbsczi Ceńter Chòrosców Serca i Statków we Wejrowie nié blós pòzwã mdze miało nôrodną – mùrë òperacjowégò blokù jaczi pòwstónie przë tamtészim szpitalu òbzdobią wzorë z wejrowsczi szkòłë wësziwkù.

  Tradicjowé wzornictwò mô sã pòjawic téż bënë, na wëkùńczeniowëch elemeńtach i wëstroju jizbów. – Më chcemë bez to pòdsztrichnąc najã zrzesz z placã w jaczim më robimë – gôdô Andrzéj Zeleniewsczi, wiceprzédnik spółczi Pòmòrsczé Bòlëce do jaczi nôleżi lecznica we Wejrowie. Bùdacjô òperacjowégò blokù przë wejrowsczi bòlëcë do nôwikszô jinwesticjô w historie szpitala. Za 100 mln zł pòwstónie sztërëkòndignacjowi bùdink w jaczim mdą m. jin. 4 òperacjowé zale i òddzéle statkòwi chirurgie i kardiologiczny rehgabilitacje. Robòta sã mô zacząc za 2 lata.

  • Do ùdzélu w Pielgrzimce Gdińsczich naszińców do Swôrzewa – rôczi Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë i gdińsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

  Do Sanktuarium Królewi Pòlsczégò Mòrza chcą pielgrzimòwac z Gdinie w nôblëższą sobòtã. Nôprzód baną do Pùcka – ò 12:36. Pielgrzimòwie mają sã zéńc ò 2 pòd pùcką farą i piechti jic do sanktuarium. Nazôd pòjadą ò 7 wieczór baną ze Swôrzewa. To je òsoblëwô leżnosc bò to je 80-tô roczëzna kòrunacje figùrczi Matczi Bòsczi Swôrzewsczi. Òdpùst w Swôrzewie mdze dérowôł òd 2 do 10 séwnika. W sobòtã tam przińdą pielgrzimòwie m. jin. z Gdinie, Lëzëna, Rëmi, Wejrowa, Kòsôkòwa, Łebcza, Pilëców i Krokòwi. W sobòtã przédnô mszô sw. ò 5 mdze òdprawionô pòd prowadnictwã Ksãdza Biskùpa Abigòrza Zelińsczégò. W niedzelã sëma ò 10:00 òd czerownictwã Ks. Arcëbiskùpa Sławòja Leszeka Głodża Gduńsczégò Metropòlitë.

  • 40 tës. zł Rëmiô dô gminóm Lëpùsz i Sëlëczëno – cobë jima pòmòc w ùsuwanim skùtków zélnikòwi chaje.

  Sëlëczëno to je nôbarżi szkòdowónô przez wiszer gmina kartësczégò krézu. Chaja mô tam ùszkòdzoné wicy jak 70 chëczów i drëdżé tëli gòspòdarczich bùdinków. Stolëmné stratë żëwioł zrobił téż w kòscérsczim krézu, w tim na terenie gminë Lëpùsz. – Na miarã najëch mòżlëwòtów òdpòwiôdómë na apel marszôłka pòmòrsczégò wòjewództwa – gôdô prowadny radzëznë gardu Rëmi Ariél Sënicczi. 40 tës. zł. z gardowi kasë to mdze pòsobnô pòmòc z Rëmi dónô szkòdowónym. W tidzeniu pò chaje bëła przeprowadzonô zbiérka darënków. Bëło téż przekôzóné 10 mótórżôgów z całim òsprzãtã, agregat i kòcë ë karimatë do fòjerwérë w Kòscérznie.

  • Gbùrzë z kartësczégò krézu pòdzãkùją za plonë na òżniwinach w Stãżëcë – to ju w niedzelã.

  Krézowé òżniwinë to tradicjowé kònùrsë na nôbarżi snôżi wińc i kòłôcz, wëstãpë fòlkloristnëch karnów. W Stãżëcë òne mdą ùfarwnioné szląsczima szlagrama. Rozegracjô mdze w Nadredëńsczim Turistno-Rekreacjowim Ceńtrum, òżniwinowi kòrowód przńdze tam spòd Ùrzãdu Gminë. Na 1 pòpôłnim je zaplanowónô pòlowô mszô, pò ni skòpicą atrakcjów – na jaczé rôczi wójt Stãżëcë Tomôsz Brzoskòwsczi. Zbiérka òżniwinowégò kòrowòdu na placu przed Ùrzãdã Gminë w Stãżëcë ò 12:45. Na kùńc rozegracje ò 7 wieczór mdze mógł ùczëc szlagrë znóné z Gòspòdë Radia Kaszëbë, w wëkònanim Jessiki i Damiana Hòlecczégò.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑