Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 1 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.01 (csb)

  • Szkòłë Akademie Głodnica fardich na zôczątk rokù- symbòliczné dlô kaszëbsczi edukacje placówczi w pòniedzôłk wrôcają do przëblëżiwaniô młodim jich swiądë
  • Krącą òdjimczi do Kamerdinérë – kaszëbskò-prësczi sadżi
  • Méster Bëlnégò Czëtaniô mô nowégò òrganizatora. Ùmiejãtnotã pòprawnégò czëtaniô mdą terô sprawdzywac we wejrowsczim mùzeùm


  PIĄTK, 01 séwnika

  • Szkòłë Akademie Głodnica fardich na zôczątk rokù– symbòliczné dlô kaszëbsczi edukacje placówczi w pòniedzôłk wrôcają do przëblëżiwaniô młodim jich swiądë

  Szkòłë na Głodnicë, w Stôri Hëce i Bątczu znóné z wiôldżégò cëskù kładłégò na ùczbã kaszëbsczégò jãzëka i kùlturë rëchtëją sã na nowi szkòłowi rok. Akademiô Głodnica – pòdmiot jaczi zarządzywô placówkama zapòwiôdô cygniãcé dali sztôłtowaniô tëch wôrtnotów, a téż deklarëje chãc wespółrobòtë z pòwstôwającą Nają Szkòłą, jakô je pòsobnym milowim kamã dlô kaszëbsczi edukacje. Wicy rzecze Adóm Hébel

  • Warają zdjãca do Kamerdinérë – kaszëbskò-prësczi sadżi. Premiérowô planowónô je na jeséń na drëdżi rok.

  Film Filipa Bajona je òpiarti na historie lëdzy z pierszi pòłowë ùszłégò stalata, robòta sã zacza w 2015 rokù. Filmòwcowie mielë ju kòl naju gòzczoné, pózni nagriwelë na Warmie i Mazurach. Terô są na Nordze, w przedslédny transzë òdjimków zwiedzywają m. jin. Gduńsk, Pùck, sztrąd w Dãbekach czë piołã pòd Wejrowã. Znóny aktorowie na planie to Janusz Gajos, Anna Radwan, Sebastian Fabiański, towarzą jima môlowi statiscë. Ùdzél we wiôldżim projechce to je dlô nich stolëmné przeżëcé. Òdjimczi na Kaszëbach mdą dérowałë do 4 séwnika. Nagrania mają bëc skùnczoné w smùtanie – téż kòl naju ë na Warmie. Premiéra Kamerdinérë je planowónô na jeséń 2018 rokù.

  • Méster Bëlnégò Czëtaniô mô nowégò òrganizatora – Ùmiejãtnotã pòprawnégò czëtaniô mdą terô sprawdzywac we wejrowsczim mùzeùm.

  Kònkùrs pòlégającym na czëtanim klasyków kaszëbsczi lëteraturë Méster Bëlnégò Czëtaniô zmienił swòjégò òrganizatora. Donëchczas wòjewódzczi finał òdbiwôł sã w bólszewsczi biblotece miona Aleksandra Labùdë, a nad kònkùrsã dozér trzima jegò ùdbòdôwôczka direchtórka Janina Bòrchman. Terôczasnô direchtórka Natasza Sobczak òdda prawò do òrganizacje dlô Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. To je jeden z nôwôżniészich kònkùrsów kaszëbsczi mòwë, temù do òrganizacje pòdéńdzemë z wiôlgą òdpòwiedzalnoscą – zagwësniwô direchtór mùzùm Tomôsz Fópka. Fòrma eliminacjów sã nie zmieni. Ju terô òrganizatorowie zachãcywają do bieżącégò sprawdzaniô terminów i rëchtowaniô sã do eliminacjów Méstra Bëlnégò Czëtaniô.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑