Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 5 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.05 (csb)

  • “Kaszubie nie kradnij” – taczi òbrazlëwi nôdpis pòjawił sã na drzewie przë jednym z wczasowëch òstrzódków.
  • Do Sëlëczëna, Serakòjców i Lëpùsza szkòdowónëch w chajach przińdze pòsobnô dëtkòwô pòmòc
  • Témie zniszczeniów pò chajach je pòswiãcony nowi numer miesãcznika Pòmeraniô.

  WTÓRK, 5 séwnika

  • Diskriminacjô Kaszëbów – w gminie Stëdzeńce.

  Miéwcowie òstrzódka Kaszubski Bór w gminie Stëdzeńce pò chajach jaczé nawiedzëłë nasz region pòtkelë sã z przëtrôfkã òkrôdaniô jich z drzewa i sprzãtu. Ùdbelë sã pòradzëc ze złodzejã w baro krziwdzący, nié blós dlô winowatëch spòsób. Na grëpie pòwalonëch brzózków napiselë “Kaszubie nie kradnij”. To je przikłôd diskriminacje na etnicznym tle – grzmią jinternaùcë, a sprawã mònitorowôł Adóm Hébel.

  • Do Sëlëczëna, Serakòjców i Lëpùsza szkòdowónëch w chajach przińdze dëtkòwô pòmòc – z Żukòwa i kartësczégò krézu.

  Mają ò tim zdecydowóné radny òbadwùch samòrządów. Pò 40 tës. zł dlô Sëlëczëna i Lëpùsza dô Gmina Żukòwò. Strzodczi te mają pòmòc przë òdbùdowie drogòwi jinfrasztrukturë. – To je òdpòwiesc na apél marszôłka wòjewództwa, le téż normalny gest solidarnoscë – gôdô bùrméster Żukòwa Wòjcech Kankòwsczi. Pò 100 tës. dlô gminów Sëlëczëno i Serakòjce dôł téż na szpecjalno zwòłóny sesje kartësczi kréz.

  • Ò skalë zniszczeniów, le téż wëcmaniznie lëdzy pòmôgającëch szkòdowónym mòże przeczëtac – w séwnikòwim wëdôwkù Pòmeranie.

  Redachcjô przërëchtowa artikle i òdjimczi jaczé pòkazywają znikwioné lasë, a téż dobra kùlturë jaczé ùcerpiałë przez żëwioł jaczi zaatakòwôł 11 zélnika. Dzãka lekturze më mòżemë bëc blëżi nié blós straszlëwégò zjawiszcza, le téż lëdzy, jaczi pòczëlë to na swòji skórze – zachãcywô nôleżnik redachcje Dariusz Majkòwsczi. Do miesãcznika Pòmeraniô je dołączony lëteracczi dodôwk Stegna. Tam wiele placu je pòswiãconé kònkùrsowi plestów we Wielu, jaczi wëkazywô pòkòleniową zmianã – w tim lëdowim kònkùrsu sztartëją corôz młodszi lëdze, jaczi dorównywają niwizną legeńdóm plestaniô. Miesãcznik Pòmeraniô i Stegna są do dostaniô w kaszëbsczich wëdôwiznach i jinstitucjach kùlturë.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑