Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 29 września, 2017 | przez Anna Cupa-Dziemińska

  Klëka 2017.09.29 (csb)

  • We Wiôldżi Wsë rëszają dalszi robòtë kòl bùdacje òkrãżnicë gardu.
  • Żukòwò zaczinô biôtkã z szoférama wiôldżich aùtołów, co łómią drogòwé przepisë.
  • Witro w Òstrzëcach òdbãdze sã jëbleùszowô dzesątô edicjô Festiwalu „Kaszëbsczé Jestkù”.

  PIĄTK, 29 séwnika

  • We Wiôldżi Wsë rëszają dalszi robòtë – kòl bùdacje òkrãżnicë gardu.

  Drogòwcowie w pòniedzôłk przëjimną plac bùdowë na szaséj Żwirowi, na jaczi dzurawi donëchczas kachle zastąpi asfalt. Nowô droga razã z òddónym ju w czerwińu rońdã mô twòrzëc òkrãżnicã – fest zasztopónégò òb lato – ceńtrum gardu. – Pùdze je terô òbjachac bëlniészą drogą na Chlapòwò i Pilëcë – dolmaczi pùcczi starosta, Jarosłôw Białk. Jinwestëcjã realizëją do grëpë: pùcczi kréz i gard Wiôlgô Wies. W jeji òbremienim, òkróm nowi wiéchrzeznë drodżi, mô bëc zrobioné òdwodnienié, mają bëc zbùdowóny téż nowé drëptôczi i kòłowi stegnë. Kòszt robòtów wëniesë 3 mln 600 tësący złotëch.

  • Żukòwò zaczinô biôtkã z szoférama wiôldżich aùtołów – co łómią drogòwé przepisë.

  To òni nie wzërają na ògreńczenia tikające tonażu, wjeżdżają na gminné drodżi,a téż parkùją na drëptôkach. Taczé zdarzënczi miałë w slédnym czasu plac m.jin. w Baninie, Pãpòwie, Chwaszczënie i Skrzeszewie. Bùrméster gminë – Wòjcech Kankòwsczi – apélëje do mieszkeńców, żebë robilë òdjimczi i dokùmeńtowelë taczé zdarzenia. Mają òne bëc pózni przekazywóné szańdoróm z Kartuz. Wôżné, żebë przë zgłoszenim tegò szańdaróm pòdac – datã, gòdzënã i dokładny plac zdarzeniô, a téż rejestracjowi numer aùtoła.

  • To mdze fejn rozëgracjô dlô tich, co lubią smaczno zjesc – witro w Òstrzëcach òdbãdze sã jëbleùszowô dzesątô edicjô Festiwalu „Kaszëbsczé Jestkù”.

  Latos ùczãstnicë bãdą miónkòwelë sã w 4 kategòriach – dlô szkòłów, gastronomicznëch pòdmiotów, kòłów gòspòdëniów i jindiwidualnëch lëdzy. Wszëtcë warzëc bãdą to samò – kaszëbską kùchniã. – A wszëtkò mdze mògła òbzerac pùblika – zapòwiôdô òrganizator, Marión Kòwalewsczi. Festiwal pòprowadzą naj redakcjowi drëszë: Agnes Łukasik i Pioter Szëca. Pòczątk rozëgracje witro na parkingù w Òstrzëcach ò gòdzënie 2. pò pôłnim.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone
  Back to Top ↑