Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 18 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.10.18 (csb)

  • Pòmóżta nama w miono eùropejsczich wôrtnotów – dramaticzny apel wëstosowa katalońskô òrganizacjô Omnium Cultural. Ji przédnikòwi grozy 15 lat sôdzë.
  • Dérëje jintensywnô robòta przë òdbùdowie grobù Jana Karnowsczégò na smãtarzu w Brusach
  • Przez teater pòznôwają nôrodną historiã – pòdòpieczny Dozérno-Wëchòwawczi Placówczi w Kłaninie w gminie Krokòwò.

  STRZODA 18 rujana

  • Sytuacjô w Katalonie corôz barżi napiãtô – przedstôwcowie òrganizacjów jaczé nawòłiwałë do samòstójnotë są aresztowóny, grozy jima 15 lat sôdzë.

  Przédnik katalońsczi aùtonomie Carles Puidgemont mô czas do czwiôrtkù cobë wëcopac sã z deklaracje samòstójnotë. Òrganizacjô Omnium Cultural, jaczi przédnik je przetrzëmiwóny przez szpańsczé wëszëznë wëstosowôł apel do nôleżników Eùropejsczi Ùnie. Sytuacjã przëblëżi Adóm Hébel.

  • Warô jintensywnô robòta przë òdbùdowie grobù – Jana Karnowsczégò na smãtarzu w Brusach.

  Donëchczasny kam pòétë béł czësto znikwiony pò zélnikòwi chaje. Pòstawienim nowi sztaturë zajimają sã wëszëznë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Òn mô szlachòwac za tim sprzed chaje – mdze równak z czôrnégò szwédzczégò kama, na jaczim to dô dodôwkòwé nôdpisë. Kòszt òdbùdowë to mdze wicy jak 25 tësący złotëch. Lëdze jaczi bë chcelë pòmòc w ti jinicjatiwie dërch mògą wpłacywac strzodczi na szpecjalné kòńto Zrzeszeniégò. – Më rôczimë do włączeniô sã w tã jinicjatiwã – gôdô przédnik brusczégò partu K-PZ, Stanisłôw Kòbùs. Na nowim grobie mô bëc midzë jinyma wëjimk pòezje Jana Karnowsczégò. Pòswiãcenié òdnowionégò grobù mdze pewno 11 gòdnika w 70-tą rozëznã sprowadzeniô prochów Jana Karnowsczégò do Brus.

  • Biôtka pòd Swiecënã, Piôsznica, zmianë pòliticznëch greńców – tegò wszëtczégò ùczą sã wëchòwankòwie Dozérno-Wëchòwawczi Placówczi w Kłaninie w pùcczim krézu.

  Dzecë i młodzëzna ùtrwaliwô wiédzã ò dzejach kaszëbsczégò nôrodu przez ùdzél w teatralnëch warkòwniach. Wszëtkò w òbrëmienim projechtu “Mòrze Kùlturë – Zôtór Kùńsztu”. Kòżdi tidzéń młodzëzna z Kłanina mdze pòznôwa jiny elemeńt historie. To dô téż elemeńtë pòlsczich dzejów – midzë jinyma zrzeszoné z Dniã Samòstójnotë, ale to téż pòznają z pòzdrzatkù drãdżi ùszłotë Kaszëb. Pò pierszich pòniedzôłkòwëch zajmach młodi aktorowie są zadowòlniony. W planie jesz je czile zajmów na jaczich młodi lëdze mdą czwiczëlë rozmajité teatralné fòrmë – midzë jinyma pantomimã, a przez zôbawã mdą pòznôwelë historiã Kaszëb, a òsoblëwie òkòlégò.

  Radio Kaszëbë, 16.10.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑