Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 30 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.10.30 (csb)

  • Prawa aùtonomie Katalonie zawieszoné. Równoczasno rząd w Barcelonie ògłosył samòstójnotã – na dzysô bez pòpiarcô z bùtna.
  • Albùm na 15-lecé Misterium we Wejrowie – mielë promòwóné we wejrowsczim mùzeùm.
  • W Bòrzestowie w gminie Chmielno delë do ùżëtkù nową gimnasticzną zalã.

  PÒNIEDZÔŁK, 30 séwnika

  • W Katalonie bùgrëje – w òstatnëch dniach zgódno ze zôpòwiescą rząd aùtonomie ògłosył samòstójnotã.

  Równoczasno, téż zgódno z przëòbiecënkã Madrit zawiesył prawa aùtonomie i òdwòłôł przédnika parlameńtu Carlesa Puidgemonta. Nieòficjalno gôdô sã, że je ju przërëchtowóny akt òskarżeniô. Sprawã mònitorëje Adóm Hébel. Albùm na 15-lecé Misterium we Wejrowie – mielë promòwóné we wejrowsczim mùzeùm.

  • Zbiér òdjimków aùtorstwa Michała Ceszke to dokôzë w stonowónëch farwach – dzãka czemù farwné òbleczenié wiérnëch na Kalwarie nie rozprosziwô przë wzéranim na biblijné scenë.

  Mòżna bëło sã z nim zapòznac, a téż dostac egzemplér na pòtkanim we wejrowsczim mùzeùm, dze aùtór òdjimków pòwiôdôł ò swòjim ùdzélu w Misterium. Zachãcywôł przë tim, cobë nie robic òdjimków swòjima telefónama, le przeżiwac ten òsoblëwi czas na wejrowsczich górach. Na pòtkanim béł téż aùtór tekstów do piesniów spiéwónëch òb czas Krziżewi Drodżi – Tomôsz Pohl, jaczi pòdsztrichiwôł, że ùtwórstwò w misterium wëmôgô prostotë. Zéńdzonëch w piątkòwi wieczór ùczestnił swòją bëtnoscą aùtór teòlogicznégò wstãpù do albùmù ks. prof. Jón Perszón. Pòwiôdôł ò tim, jak wôżné są w jegò dëchòwim żëcym kalwarijsczé górë i jak wiôlgą robòtą je półtora dekadë dzejalnoscë Misterników. To nie je zwëczajné artisticzné wëdarzenié – pòdsztrichiwô. Promòcjô albùmù to pòsobny elemeńt fejrowaniô 15-lecô Kaszëbsczich Misterników. Przédnô gala bëła w Kaszëbsczi Filharmónie.

  • W Bòrzestowie w gminie Chmielno delë do ùżëtkù – nową gimnasticzną zalã.

  Mają jã pòstawioné przë spòdlëczny szkòle. Òkróm placu do òrganizowaniô ùczbów wf i rozgriwaniô meczów są téż szatnie i magazyn spòrtowégò sprzãtu. – To bëła jedna z nôbarżi òczekiwónëch gminowëch jinwesticjóé, bò zale w Chmielnie i Miechùcënie sã ceszą wiôldżim zajinteresowanim – gôdô wójt Jerzi Grzégòrzewsczi. Za zalã w Bòrzestowie to przëszło wnet 3 mln zł. Z tegò 640 tësący gmina Chmielno dosta z Minysterstwa Spòrtu i Turisticzi.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑